KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO, NUOTEKŲ TVARKYTOJO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO

 

2015 m. rugsėjo 8 d.  Nr. T-491

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 punktais ir 13 straipsnio 3 dalimi, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Paskirti UAB „Kauno vandenys“ viešojo geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja ir pavesti viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.

2. Paskirti UAB „Kauno vandenys“ paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavesti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Visvaldas Matijošaitis