Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl EINAMŲJŲ 2014 METŲ DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 5 d. Nr. 104
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti einamųjų 2014 metų draudžiamųjų pajamų dydį – 1 488 (vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni) litai.

2. Nustatyti, kad 1 punkte nurodytas einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė