Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2002 m. BALANDŽIO 15 d. nutarimo Nr. 534 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO NUOSTATŲ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2023 m. liepos 26 d. Nr. 592

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3 priedo 2.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.8.

Gamybos, pramonės

pastatai gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, transformatorių pastočių, skirstyklų, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui), gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos, pastatai, kuriuose įrengta technologija uždaru būdu veisti, auginti ir perdirbti vandens organizmus, ir kita)“.

 

1.2. Pakeisti 5 priedo 2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.6.

 

Elektros tinklų

perdavimo, skirstomieji ir tiesioginių linijų elektros tinklai, kiti inžineriniai statiniai“.

 

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Finansų ministrė,

pavaduojanti Ministrą Pirmininką                                                              Gintarė Skaistė

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                      Simonas Gentvilas