LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos respublikos ūkio ministro 2013 M. LIEPOS 2 D. įsakymo Nr. 4-592 „dėl STANDARTIZACIJOS TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES IR STANDARTIZACIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. sausio 20 d. Nr. 4-41

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 4-592 „Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. šią Standartizacijos tarybos personalinę sudėtį:

 

Ramūnas Burokas

Lietuvos Respublikos ūkio viceministras (Standartizacijos tarybos pirmininkas);

Vaidas Gricius

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius (Standartizacijos tarybos pirmininko pavaduotojas);

Mantas Andriuškevičius

„Inspecta“, UAB, generalinis direktorius (Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ atstovas);

Alvita Armanavičienė

Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė;

Aurika Banienė

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Kokybės politikos skyriaus patarėja;

Aldona Baublytė

Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė (Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė);

Regita Bendikienė

Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Gamybos inžinerijos katedros docentė;

Dainius Čergelis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos skyriaus vedėjas;

Bronius Jonaitis

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros profesorius;

Eglė Jotautienė

Aleksandro Stulginskio universiteto Žemės ūkio inžinerijos fakulteto Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto profesorė;

Albinas Kasparaitis

UAB „PRECIZIKA METROLOGY“ marketingo ir inžinerijos direktorius (Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas);

Saulius Kubilius

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Aris Lencevičius

UAB „EKONOMINĖS KONSULTACIJOS IR TYRIMAI“ asocijuotas vyriausiasis konsultantas (Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovas);

Irma Pilipienė

asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė;

Sandra Pralgauskaitė

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros vyresnioji mokslo darbuotoja;

Rimantas Proscevičius

akcinės bendrovės „LIFOSA“ technikos direktorius (Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos atstovas);

Andrius Raščius

LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJOS juristas;

Aldona Sabaitienė

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo aplinkos skyriaus vedėja;

Rimantas Sanajevas

Lietuvos standartizacijos departamento direktorius;

Arvydas Sedekerskis

Lietuvos elektros energetikos asociacijos specialistas;

Audronė Žukauskaitė

Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros programų vadovė, profesorė;“.

 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                 Mindaugas Sinkevičius