LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 m. birželio 22 d. ĮSAKYMO Nr. V-528 „DĖL AMBULATORINIŲ SPECIALIZUOTŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 5 d. Nr. V-291

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ ir 4 punktą išdėstau taip:

4. Ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – paslaugos) teikia atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojai specialistai, prireikus su medicinos gydytoju, slaugytoju, akušeriu.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga