Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) BEI Į OFICIALŲ SĄRAŠĄ NEĮTRAUKTŲ MEDŽIAGŲ APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. 308
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) bei į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4.6.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.6.5. užregistruotus administracinius teisės pažeidimus, o nuo 2017 m. sausio 1 d. – administracinius nusižengimus, susijusius su narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais), narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimu;“.

2. Pakeisti 4.6.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.6.6. užregistruotų fizinių asmenų, padariusių administracinius teisės pažeidimus, o nuo 2017 m. sausio 1 d. – administracinius nusižengimus, susijusius su narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais (prekursoriais), narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimu, skaičių;“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Juras Požela