lietuvos respublikos krašto apsaugos

ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2006 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-721„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. sausio 18 d. Nr. V-44

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2006 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-721 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                     Arvydas Anušauskas