Herbas.gif

 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento
direktorius

 

Įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 1 d. Nr. 1-46
Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 31 straipsnio 6 dalies 1 ir 7 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                     Darius Jauniškis