LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 2 d. Nr. V-107

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Pirmąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“:

part_57db93e3449e4744aaf7b88f8647751d_end

1.   Pakeičiu 5 eilutę ir ją išdėstau taip: 

5

06 06 13

Riešo-plaštakos-pirštų įtvarai

RT1-9

62,12

M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų1  

X

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

X

X

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

X

X

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

X

X

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

X

X

G83.0 Rankų diplegija

X

X

X

X

X

X

G83.2 Rankos monoplegija

X

X

X

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

X

part_f4b07fd6db60458c93b7b8a7e4d1100a_end

part_cf6055384e9a47f5ad27f839cb10f100_end

part_5bcdb669d6ac4ffb8caf78767557ec0d_end

2.   Pakeičiu 22 eilutę ir ją išdėstau taip: 

22

06 12 09

Kelio įtvarai

KA3-4 (serijinis tekstilinis)

107,42

S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas ‒ patvirtintas radiologiniu būdu

X

X

X

X

S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas ‒ patvirtintas radiologiniu būdu

X

X

X

X

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

G81 Hemiplegija

X

X

X

X

G82 Paraplegija ir tetraplegija

X

X

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos procedūros (diagnozių kodai S83.7, S82.1, S72.4, S83.53, S83.54, M23.51, M23.52, diagnozių kodai vaikams po rekonstrukcinių kelio sąnario operacijų S83.0, S82.0, M22.0, M23.3, M23.2, M23.51, M23.52, M93.26, M92.5)

X

X

X

X

 

part_4fcd99b2c9d1476eb8e22bfa993a41c5_end

part_91c096fb890540d087bbc276c0cb29a3_end

part_8bbde7a3f5fe4543bb4bd65bc8b3bacd_end

3.   Pakeičiu 52 eilutę ir ją išdėstau taip: 

52

21 45 03

Skaitmeni-

niai klausos aparatai

KLA-1-1 (tik vaikams)

124,266

154,267

I69.0 Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H95.0 Pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma

X

H95.1 Kiti pažeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos)

X

H95.8 Kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

H91.2 Staigus idiopatinis prikurtimas

X

H65.0 Ūminis serozinis vidurinis ostitas

X

H65.1 Kiti ūminiai nepūlingi viduriniai ostitai

X

H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas)

X

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės

X

T90.1 Galvos žaizdos padariniai

X

T90.8 Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai

X

H94.8 Kiti patikslinti ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

X

Z85.8 Buvę asmeniui kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai

X

Z86.0 Buvę asmeniui kiti navikai

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

part_7ccae8fa76be47c3aba4b3f1c614f6e2_end

part_2d8d5819c2504b23b14a56191bfd36c6_end

part_06216626d9b940e79d0d23e520d8554b_end

4.   Pakeičiu 53 eilutę ir ją išdėstau taip:

53

21 45 03

Skaitmeni-

niai klausos aparatai

KLA-1-2 (tik vaikams)

126,896

156,897

I69.0 Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H95.0 Pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma

X

H95.1 Kiti pažeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos)

X

H95.8 Kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

H91.2 Staigus idiopatinis prikurtimas

X

H65.0 Ūminis serozinis vidurinis ostitas

X

H65.1 Kiti ūminiai nepūlingi viduriniai ostitai

X

H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas)

X

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės

X

T90.1 Galvos žaizdos padariniai

X

T90.8 Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai

X

H94.8 Kiti patikslinti ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

X

Z85.8 Buvę asmeniui kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai

X

Z86.0 Buvę asmeniui kiti navikai

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

part_6d958a89dcdd4051938be88e7478d76f_end

part_5b7398e5502f4f7896a4c61dad1f37fc_end

part_0e1aa6f376cf4c4fb874ad5a47751a58_end

5.   Pakeičiu 54 eilutę ir ją išdėstau taip:

54

21 45 03

Skaitmeni-

niai klausos aparatai

KLA-1-3 (tik vaikams)

151,576

181,577

I69.0 Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H95.0 Pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma

X

H95.1 Kiti pažeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos)

X

H95.8 Kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

H91.2 Staigus idiopatinis prikurtimas

X

H65.0 Ūminis serozinis vidurinis ostitas

X

H65.1 Kiti ūminiai nepūlingi viduriniai ostitai

X

H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas)

X

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės

X

T90.1 Galvos žaizdos padariniai

X

T90.8 Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai

X

H94.8 Kiti patikslinti ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

X

Z85.8 Buvę asmeniui kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai

X

Z86.0 Buvę asmeniui kiti navikai

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

part_d0e5ce082ab145a5a6a465f619dae2a5_end

part_def3a791c9dd4145941b06cbf8e82fa7_end

part_6f377038a2224eb2b27405b867af30c9_end

6.   Pakeičiu 55 eilutę ir ją išdėstau taip:

55

21 45 03

Skaitmeni-

niai klausos aparatai

KLA-1-4 (tik vaikams)

205,286

235,287

I69.0 Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H95.0 Pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma

X

H95.1 Kiti pažeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos)

X

H95.8 Kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

H91.2 Staigus idiopatinis prikurtimas

X

H65.0 Ūminis serozinis vidurinis ostitas

X

H65.1 Kiti ūminiai nepūlingi viduriniai ostitai

X

H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas)

X

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės

X

T90.1 Galvos žaizdos padariniai

X

T90.8 Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai

X

H94.8 Kiti patikslinti ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

X

Z85.8 Buvę asmeniui kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai

X

Z86.0 Buvę asmeniui kiti navikai

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

part_cb2a18a559824adcb5fcd1ffba57312f_end

part_e5450022e72c470aac0f0f9d19e5169f_end

part_e8ea81bb1c984028aaf25ee3498e5be8_end

7.   Pakeičiu 56 eilutę ir ją išdėstau taip:

56

21 45 03

Skaitmeni-

niai klausos aparatai

KLA-2-1 (tik suaugusie-siems)

53,346

83,347

I69.0 Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H95.0 Pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma

X

H95.1 Kiti pažeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos)

X

H95.8 Kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

H91.2 Staigus idiopatinis prikurtimas

X

H65.0 Ūminis serozinis vidurinis ostitas

X

H65.1 Kiti ūminiai nepūlingi viduriniai ostitai

X

H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas)

X

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės

X

T90.1 Galvos žaizdos padariniai

X

T90.8 Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai

X

H94.8 Kiti patikslinti ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

X

Z85.8 Buvę asmeniui kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai

X

Z86.0 Buvę asmeniui kiti navikai

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.1 Senatvinis kurtumas

X

part_947a9242723b4cd4a87d7bbf7585b4a7_end

part_15b76b67cf954df68babed0236c36b55_end

part_98834d05e00040db92b246677df80f8c_end

8.   Pakeičiu 57 eilutę ir ją išdėstau taip:

57

21 45 03

Skaitmeni-

niai klausos aparatai

KLA-2-2 (tik suaugusie-siems)

74,076

104,077

I69.0 Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H95.0 Pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma

X

H95.1 Kiti pažeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos)

X

H95.8 Kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

H91.2 Staigus idiopatinis prikurtimas

X

H65.0 Ūminis serozinis vidurinis ostitas

X

H65.1 Kiti ūminiai nepūlingi viduriniai ostitai

X

H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas)

X

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės

X

T90.1 Galvos žaizdos padariniai

X

T90.8 Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai

X

H94.8 Kiti patikslinti ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

X

Z85.8 Buvę asmeniui kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai

X

Z86.0 Buvę asmeniui kiti navikai

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.1 Senatvinis kurtumas

X

part_53631d8bbb0d41e786ff5997e665983c_end

part_a7224df5949445b88d4c614e69b2dee6_end

part_73ae71c8207045e791580819bc9864d7_end

9.   Pakeičiu 58 eilutę ir ją išdėstau taip:

58

21 45 03

Skaitmeni-

niai klausos aparatai

KLA-2-3 (tik suaugusie-siems)

77,456

107,457

I69.0 Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H95.0 Pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma

X

H95.1 Kiti pažeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos)

X

H95.8 Kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

H91.2 Staigus idiopatinis prikurtimas

X

H65.0 Ūminis serozinis vidurinis ostitas

X

H65.1 Kiti ūminiai nepūlingi viduriniai ostitai

X

H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas)

X

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės

X

T90.1 Galvos žaizdos padariniai

X

T90.8 Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai

X

H94.8 Kiti patikslinti ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

X

Z85.8 Buvę asmeniui kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai

X

Z86.0 Buvę asmeniui kiti navikai

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.1 Senatvinis kurtumas

X

part_47356356f64b4997b683bf8ecf720423_end

part_d42a739b44934497a43c586160cc27c8_end

part_437559030ae945f286392cc3096d331d_end

10. Pakeičiu 59 eilutę ir ją išdėstau taip:

59

21 45 03

Skaitmeni-

niai klausos aparatai

KLA-3-1 (tik suaugusie-siems)

80,336

110,337

I69.0 Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H95.0 Pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma

X

H95.1 Kiti pažeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos)

X

H95.8 Kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

H91.2 Staigus idiopatinis prikurtimas

X

H65.0 Ūminis serozinis vidurinis ostitas

X

H65.1 Kiti ūminiai nepūlingi viduriniai ostitai

X

H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas)

X

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės

X

T90.1 Galvos žaizdos padariniai

X

T90.8 Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai

X

H94.8 Kiti patikslinti ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

X

Z85.8 Buvę asmeniui kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai

X

Z86.0 Buvę asmeniui kiti navikai

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.1 Senatvinis kurtumas

X

part_027529cd7bf74f65a2704f51e478a47b_end

part_93cbbd3f966145dc938c49d66ee744d2_end

part_6d6beaf06b9e4a13a2151feea7a9394d_end

11. Pakeičiu 60 eilutę ir ją išdėstau taip:

60

21 45 03

Skaitmeni-

niai klausos aparatai

KLA-3-2 (tik suaugusie-siems)

114,916

144,917

I69.0 Subarachnoidinio kraujavimo pasekmės

X

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H95.0 Pasikartojanti pomastoidektominės ertmės cholesteatoma

X

H95.1 Kiti pažeidimai po tausojančios vidurinės ausies operacijos (mastoidektomijos)

X

H95.8 Kiti poprocedūriniai ausies ir speninės ataugos sutrikimai

X

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

X

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

X

H91.2 Staigus idiopatinis prikurtimas

X

H65.0 Ūminis serozinis vidurinis ostitas

X

H65.1 Kiti ūminiai nepūlingi viduriniai ostitai

X

H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas)

X

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės

X

T90.1 Galvos žaizdos padariniai

X

T90.8 Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai

X

H94.8 Kiti patikslinti ausies pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur

X

Z85.8 Buvę asmeniui kitų organų ir sistemų piktybiniai navikai

X

Z86.0 Buvę asmeniui kiti navikai

X

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

X

H91.1 Senatvinis kurtumas

X

part_6c8f35b261ec4a319dcc87e775a83c52_end

part_9d45efa8f7ef4557b802aaf262aa09da_end

part_cb548f461f354ee9b000c62a50d7bb7e_end

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

part_8a61cdcbf3464dacbd5edeacfbe7816e_end

part_a30fb1e2d8c449b38d5ccaf0bc9e9901_end