Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos respublikos vyriausybės 2021 M. VASARIO 24 D. NUTARIMO NR. 117 „DĖL 2021 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 24 d. Nr. 972

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“:

1.         1 priedo „2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymas pagal programas“:

1.1.      Pakeisti skyriaus „I. Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei atskaitingos institucijos“ poskyrį „Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ ir jį išdėstyti taip:

„Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

01

03

Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais

2 879

2 879

 

 

01

05

Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais

50 915

44 255

15 900

6 660

 

 

Iš viso

53 794

47 134

15 900

6 660“.

 

1.2.      Skyriuje „II. Ministerijos“:

1.2.1.      Pakeisti poskyrį „Aplinkos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Aplinkos ministerija

01

30

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės

29 135

29 105

14 350

30

01

31

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

180 388

179 778

4 221

610

01

32

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

31 216

31 159

7 324

57

02

33

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

25 871

23 362

7 208

2 509

02

39

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa

18 000

16 281

3 781

1 719

02

41

Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėse parodose

761

705

92

56

03

37

Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas

62 215

62 209

5 637

6

04

38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

9 462

9 293

7 248

169

Iš jų:

357 048

351 892

49 861

5 156“.

 

1.2.2.      Pakeisti poskyrį „Ekonomikos ir inovacijų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Ekonomikos ir inovacijų ministerija

01

05

Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas

811 441

811 198

24 090

243

Iš jų:

811 441

811 198

24 090

243“.

 

1.2.3.      Pakeisti poskyrį „Energetikos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Energetikos ministerija

01

01

Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas

334 435

334 225

3 822

210

 

72

10

Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa

67 725

67 725

0

0

 

 

Iš jų:

402 160

401 950

3 822

210“.

 

1.2.4.      Pakeisti poskyrį „Finansų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Finansų ministerija

01

02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

1 355 786

1 316 059

127 390  

39 727

 

01

04

Skolos valstybės vardu valdymas

350 797

350 797

 

 

01

06

Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų institucijoms

632 259

630 509

 

1 750

 

 

Iš viso

2 338 842

2 297 365

127 390

41 477“.

 

 

1.2.5. Pakeisti poskyrį „Krašto apsaugos ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Krašto apsaugos ministerija

01

01

Sausumos pajėgos

379 451

214 122

135 986

165 329

01

02

Karinės oro pajėgos

129 851

72 827

28 565

57 024

01

03

Karinės jūrų pajėgos

27 952

23 451

13 986

4 501

01

04

Logistika

222 108

137 972

44 663

84 136

01

05

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

73 364

57 631

27 913

15 733

01

06

Specialiųjų operacijų pajėgos

36 890

31 739

14 972

5 151

02

01

Centralizuotos tarnybos

85 008

65 169

43 162

19 839

02

02

Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

43 595

43 362

17 786

233

03

01

Karinės operacijos

50 327

48 188

28 647

2 139

 

 

Iš viso

1 048 546

694 461

355 680

354 085“.

 

1.2.6. Pakeisti poskyrį „Kultūros ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Kultūros ministerija

 

01

07

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

51 589

51 401

28 299

188

 

 

01

08

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

80 862

78 810

25 921

2 052

 

 

01

09

Kultūros rėmimo fondas

23 908

23 908

0

0

 

 

02

07

Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas

79 737

65 949

4 573

13 788

 

Iš viso

236 096

220 068

58 793

16 028“.

 

1.2.7. Pakeisti poskyrį „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

01

02

Užimtumo didinimas

481 980

481 362

28 587

618

 

 

08

Socialinė parama

3 701 485

3 701 436

158

49

03

03

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

203 518

198 397

69 451

5 121

 

04

05

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

16 606

16 419

11 141

187

 

 

 

Iš viso

4 403 589

4 397 614

109 337

5 975“.

 

1.2.8. Pakeisti poskyrį „Susisiekimo ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Susisiekimo ministerija

01

08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

245 942

245 582

10 505

 

360

01

09

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

662 123

650 354

588

11 769

 

01

10

Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas

37 280

37 280

1 500

 

01

11

Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas

129 507

129 507

 

 

01

12

Susisiekimo oro transportu užtikrinimas

28 952

18 702

51

10 250

 

 

Iš viso

1 103 804

1 081 425

12 644

22 379“.

 

1.2.9. Poskyryje „Sveikatos apsaugos ministerija“:

1.2.9.1.    pakeisti pastraipą „01 10 Visuomenės sveikatos stiprinimas“ ir ją išdėstyti taip:

„01

10

Visuomenės sveikatos stiprinimas

145 704

142 035

20 869

3 669“;

 

 

1.2.9.2.    pakeisti pastraipą „02 21 Sveikatos sistemos valdymas“ ir ją išdėstyti taip:

„02

21

Sveikatos sistemos valdymas

125 480

115 197

3 495

10 283“.

 

1.2.10.    Pakeisti poskyrį „Švietimo, mokslo ir sporto ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

11

01

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas

237 934

232 218

 

5 716

11

02

Švietimo, mokslo ir sporto administravimas

1 221 036

1 219 880

165 287

1 156

12

01

Studijų ir mokslo plėtra

254 223

254 136

2 736

87

 

 

Iš viso

1 713 193

1 706 234

168 023

6 959“.

 

1.2.11.      Pakeisti poskyrį „Teisingumo ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Teisingumo ministerija

01

04

Teisės sistema

9 804

9 651

4 493

153

88

02

01

Paslaugos gyventojams ir verslui

9 604

9 368

4 393

236

 

02

07

Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą

10 632

10 553

3 647

79

03

01

Bausmių sistema

90 342

87 867

65 953

2 475

 

 

Iš viso

120 382

117 439

78 486

2 943“.

 

1.2.12.      Poskyryje „Vidaus reikalų ministerija“:

1.2.12.1.     pakeisti pastraipą „01 05 Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai“ ir ją išdėstyti taip:

„01

05

Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai

142 533

132 708

82 261

9 825“;

 

 

1.2.12.2.  pakeisti pastraipą „01 06 Valstybės sienos apsauga“ ir ją išdėstyti taip:

„01

06

Valstybės sienos apsauga

112 497

80 525

64 871

31 972“;

 

 

1.2.12.3.  pakeisti pastraipą „01 08 Visuomenės saugumo užtikrinimas“ ir ją išdėstyti taip:

„01

08

Visuomenės saugumo užtikrinimas

247 525

238 249

193 159

9 276“;

 

 

1.2.12.4.  pakeisti pastraipą „01 12 Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga“ ir ją išdėstyti taip:

„01

12

Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga

9 890

8 458

2 782

1 432“;

 

 

1.2.12.5.  pakeisti pastraipą „01 15 Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos“ ir ją išdėstyti taip:

„01

15

Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos

6 555

6 517

5 078

38“;

 

 

1.2.12.6.  pakeisti pastraipą „01 51 Sienų valdymo ir vizų priemonės programa“ ir ją išdėstyti taip:

„01

51

Sienų valdymo ir vizų priemonės programa

28 880

28 860

25

20“;

 

 

1.2.12.7.  pakeisti pastraipą „02 01 Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“ ir ją išdėstyti taip:

„02

01

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė

9 993

9 893

4 076

100“;

 

 

1.2.12.8.  pakeisti pastraipą „02 11 Vidaus reikalų infrastruktūros gerinimas, centralizuotas priskirtų institucijų ir įstaigų aprūpinimas ir konsoliduotų paslaugų valdymas“ ir ją išdėstyti taip:

„02

11

Vidaus reikalų infrastruktūros gerinimas, centralizuotas priskirtų institucijų ir įstaigų aprūpinimas ir konsoliduotų paslaugų valdymas

3 190

2 780 

2 177

410“;

 

 

1.2.12.9.  pakeisti pastraipą „03 03 Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ ir ją išdėstyti taip:

„03

03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

142 018

142 018

1 748“;

 

 

1.2.12.10. pakeisti pastraipą „03 53 Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa“ ir ją išdėstyti taip:

„03

53

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

17 320

17 320“.

 

 

 

1.2.13. Pakeisti poskyrį „Žemės ūkio ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Žemės ūkio ministerija

 

01

01

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas

1 023 011

1 018 963

24 955

4 048

 

02

01

Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas

18 457

17 331

2 851

1 126

 

03

01

Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas

27 956

26 322

15 583

1 634

 

04

01

Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai

7 256

6 917

5 076

339

 

 

Iš viso

1 076 680

1 069 533

48 465

7 147“.

 

 

1.3. Skyriuje „V. Švietimo, kultūros ir mokslo organizacijos (institutai)“:

1.3.1. Pakeisti poskyrį „Klaipėdos universitetas“ ir jį išdėstyti taip:

„Klaipėdos universitetas

01

02

Studentų rėmimas

600

600

 

 

01

10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

6 733

6 733

 

 

 

 

Iš viso

7 333

7 333“.

 

 

 

1.3.2.   Pakeisti poskyrį „Lietuvos muzikos ir teatro akademija“ ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos muzikos ir teatro akademija

01

02

Studentų rėmimas

424

424

 

 

01

10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

8 307

8 307

 

 

 

 

Iš viso

8 731

8 731“.

 

 

 

1.4. Pakeisti paskutinę pastraipą „IŠ VISO“ ir ją išdėstyti taip:

„IŠ VISO

16 615 287

16 036 883

1 875 758

578 404“.

 

2.         2 priedo „2021 metų maksimalios Europos Sąjungos 2014–2020 metų techninės paramos veiksmų programai administruoti, informuoti apie veiksmų programą ir veiksmų programai vertinti skiriamos sumos“:

2.1. Pakeisti skyrių „Finansų ministerija“ ir jį išdėstyti taip:

„Finansų ministerija

01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

 

iš jų:

 

1.3.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

4 278 756,88 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0013

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas

5 160 617,92

 

 

 

73 000

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

196 369,30 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

368 389,69

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

42 500

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

254 140,08 

 

 

1.2.2.7.2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

755 074,75 

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

910 697,28 

 

 

 

 

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0013

 

 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

13 000

 

34 653,41 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

87 739,36

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

7 500

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

44 848,25 

 

Iš viso

12 227 286, 90“.

 

2.2. Pakeisti paskutinę pastraipą „IŠ VISO“ ir ją išdėstyti taip:

IŠ VISO

37 698 513,30“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                        Gintarė Skaistė