Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL TRAKŲ DIEVO MOTINOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, PAVEIKSLO KARŪNAVIMO 300 METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gegužės 31 d. Nr. 397

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. balandžio 6 d. nutarimą Nr. XIII-282 „Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais“ ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 13 straipsnį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms ir įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Kauno kunigų seminarijai, Lietuvių katalikų mokslo akademijai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijai, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, viešajai įstaigai „Sakralus menas“, Vilniaus arkivyskupijai, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijai – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. savivaldybėms – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                            Liana Ruokytė-Jonsson


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 397 

 

 

TRAKŲ DIEVO MOTINOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, PAVEIKSLO KARŪNAVIMO 300 METŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMO PLANAS

 

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

1.  

Sukurti ir transliuoti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus (toliau – jubiliejus) minėjimui skirtą vaizdo klipą

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

2018 metų

I–IV ketvirčiai

2.  

Surengti jubiliejaus minėjimui skirtas sakralinio meno parodas

viešoji įstaiga „Sakralus menas“

2018 metų

I–IV ketvirčiai

3.  

Organizuoti jubiliejaus minėjimui skirtus sakralinės muzikos ir literatūros renginius

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), Trakų rajono savivaldybė, Trakų istorijos muziejus

2018 metų

I–IV ketvirčiai

4.  

Parengti ir transliuoti jubiliejaus minėjimui skirtas televizijos ir radijo laidas

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

2018 metų

I–IV ketvirčiai

5.  

Organizuoti mokiniams ir plačiajai visuomenei renginius apie Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinę bažnyčią (toliau – Trakų šventovė) ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslą (toliau – Dievo Motinos paveikslas)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Trakų istorijos muziejus, savivaldybės, Vilniaus arkivyskupija

2018 metų

I–IV ketvirčiai

6.  

Sukurti ir transliuoti dokumentinę apybraižą apie Trakų šventovę ir Dievo Motinos paveikslą

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Vilniaus arkivyskupija

2018 metų

I–IV ketvirčiai

7.  

Į turizmo rinkodaros priemones įtraukti informaciją apie Trakų šventovę

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

2018 metų

I–IV ketvirčiai

8.  

Organizuoti Trakų šventovės statinių komplekso pastato Trakuose, Birutės g. 8 (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1690), tvarkybos darbus ir pritaikyti jį kultūros, švietimo, bendruomenių ir piligrimystės reikmėms

Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas), Trakų rajono savivaldybė, Vilniaus arkivyskupija

2018 metų

I–IV ketvirčiai

9.  

Organizuoti teritorijos, esančios prie Trakų šventovės, sutvarkymo darbus

Trakų rajono savivaldybė, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

2018 metų

I–IV ketvirčiai

10.

Organizuoti Trakų šventovės vargonų tvarkybos darbų projekto parengimą ir tvarkybos darbus

Kultūros ministerija, Kultūros paveldo departamentas, Vilniaus arkivyskupija

2018 metų

I–IV ketvirčiai

11.

Organizuoti jubiliejaus minėjimui skirtą tarptautinę mokslinę konferenciją

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Kauno kunigų seminarija, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

2018 metų II ketvirtis

 

––––––––––––––––––––