LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. V-649 „DĖL PAVEDIMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APTINKAMŲ PAVOJINGŲ SARS-COV-2 VIRUSO MUTACIJOS NUSTATYMĄ IR EPIDEMIOLOGINĘ KONTROLĘ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-1861

Vilnius

 

1. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. V-649 „Dėl pavedimo vykdyti Lietuvos Respublikoje aptinkamų pavojingų SARS-CoV-2 viruso mutacijos nustatymą ir epidemiologinę kontrolę“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 16 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                   Arūnas Dulkys