PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 11 D. SPRENDIMO NR. T1-17 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIENKARTINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 8 PUNKTO PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T1-251

Plungė

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. T1-17 patvirtinto Plungės rajono savivaldybės vienkartinės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Vienkartinė socialinė parama ligos atveju skiriama:

8.1. asmenims, per paskutinius 12 mėnesių patyrusiems sunkių operacijų ar jeigu jiems buvo diagnozuotos sunkios ligos, o jų šeimos mėnesinės pajamos yra mažesnės  už 3 VRP:

·        patyrusiems širdies ar onkologinių operacijų - iki 6 BSĮ;                  

·        patyrusiems sąnarių endoprotezavimo operacijų - iki 4 BSĮ;   

·        asmenims, sergantiems sunkiomis ligomis - iki 4 BSĮ. 

8.2. privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, kai reikalingas stacionarus gydymas, apmokamos sveikatos draudimo išlaidos iki 3 BSĮ, lėšas pervedant Valstybinei ligonių kasai;

8.3. socialinės rizikos asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, apmokamos gydymo išlaidos iki 3 BSĮ.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Audrius Klišonis