LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo nr. 1-245 „dėl gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. liepos 17 d. Nr. 1-187

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo 2 lentelės 55–58 eilutes ir jas išdėstau taip:

55.

Gargždų dujų skirstymo stotis

Magistralinis dujotiekis prie Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties ir Rietavo dujų skirstymo stotis

56.

Kretingos dujų skirstymo stotis

57.

Palangos dujų skirstymo stotis

58.

Plungės dujų skirstymo stotis

 

 

 

Ūkio ministras ,

pavaduojantis energetikos ministrą                                                                         Evaldas Gustas