LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 4-523 DĖL TEISINEI METROLOGIJAI PRISKIRTŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ GRUPIŲ IR LAIKO INTERVALŲ TARP PERIODINIŲ PATIKRŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 4-553

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 1.9 papunkčiu:

 

„1.9.

Slankmačiai (naudojami prekybos vietose, autoservisuose, automobilių techninių apžiūrų centruose ir kitose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse)

2“.

 

1.2. Pakeičiu 6.6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„6.6.2.

karšto ir šalto vandens skaitikliai butuose ir individualiuose namuose

4“.

 

1.3. Pakeičiu 11.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„11.1.1.

indukciniai vienfaziai

16

(+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

 

1.4. Pakeičiu 11.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„11.1.2.

indukciniai trifaziai

12

(+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

 

1.5. Pakeičiu 11.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„11.1.3.

elektroniniai

12

(+ 6 metai, jeigu atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

 

1.6. Pakeičiu 12.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„12.3.1.

indukciniais vienfaziais

16

(+ 6 metai, jeigu elektros skaitiklių atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

 

1.7. Pakeičiu 12.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

 

„12.3.2.

indukciniais trifaziais

12

(+ 6 metai, jeigu elektros skaitiklių atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

 

1.8. Pakeičiu 12.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„12.3.3.

elektroniniais

12

(+ 6 metai, jeigu elektros skaitiklių atrankinės patikros rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus)“.

 

1.9. Pakeičiu 15.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„15.2.2.

elektroniniai

1“.

 

2. N u s t a t a u , kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo atlikta periodinė patikra:

2.1.1. galioja matavimo priemonės patikros sertifikate nustatytą laikotarpį arba, jeigu matavimo priemonės patikros sertifikatas nebuvo išduotas:

2.1.1.1. karšto ir šalto vandens skaitikliams butuose ir individualiuose namuose – 6 metus (jie skaičiuojami nuo patikros žymenyje nurodytos datos);

2.1.1.2. elektroniniams kūno temperatūros matavimo prietaisams – 2 metus (jie skaičiuojami nuo patikros žymenyje nurodytos datos);

2.1.2. indukciniams vienfaziams elektros energijos skaitikliams galioja 16 metų, indukciniams trifaziams ir elektroniniams elektros energijos skaitikliams galioja 12 metų (jie skaičiuojami nuo paskutinės patikros atlikimo datos, jeigu šio įsakymo įsigaliojimo dieną patikros rezultatų galiojimo laikas nėra pasibaigęs);

2.1.3. laikrodiniams tarifo ir apkrovos valdymo jungikliams, naudojamiems su indukciniais vienfaziais elektros energijos skaitikliais, galioja 16 metų, laikrodiniams tarifo ir apkrovos valdymo jungikliams, naudojamiems su indukciniais trifaziais ir elektroniniais elektros energijos skaitikliais, galioja 12 metų (jie skaičiuojami nuo paskutinės patikros atlikimo datos, jeigu šio įsakymo įsigaliojimo dieną patikros rezultatų galiojimo laikas nėra pasibaigęs);

2.2. šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2018 m. gegužės 1 dieną.

 

 

Ūkio ministras                                                                                                    Mindaugas Sinkevičius