LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 m. LAPKRIČIO 24 d. įsakymo Nr. v-1330 „dėl GYDYTOJO KARDIOLOGO IR SLAUGYTOJO KONSULTACIJOS, Į KURIĄ ĮEINA IR PACIENTO MOKYMAS, TEIKIMO ASMENIMS, SERGANTIEMS ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU, REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. balandžio 28 d. Nr. V-486

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu  Gydytojo   kardiologo  ir  slaugytojo  konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1330 „Dėl Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 13.3 papunkčiu:

13.3 Po konsultacijos slaugytojas vertina paciento būklės pokyčius, atsako pagal kompetenciją į klausimus telefonu. Vykdo įvairių parametrų nuotolinę stebėseną, naudodamas nuotolinės stebėsenos medicinos prietaisus (jeigu ji  yra taikoma).“

1.2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                            Aurelijus Veryga

 

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos,

                                                                 į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims,

                                                                 sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo

                                                                 1 priedas

 

 

GYDYTOJO KARDIOLOGO IR SLAUGYTOJO PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTYS, TEIKIANT ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU SERGANČIŲ PACIENTŲ KONSULTACIJOS PASLAUGĄ, IR KONSULTACIJOS METU ATLIEKAMI TYRIMAI

 

1. Gydytojo kardiologo ir slaugytojo paslaugų teikimo apimtys, teikiant širdies nepakankamumu sergančių pacientų konsultacijos paslaugą:

 

Eil. Nr.

Konsultacija ir jos trukmė

 

Gydytojo kardiologo funkcijos, konsultacijos trukmė (apie 30 min.)

 

Slaugytojo funkcijos, teikiant širdies nepakankamumu sergančių pacientų konsultacijos paslaugą, ir konsultacijos trukmė

Būklės vertinimas

(30–45 min.)

Paciento mokymas

(apie 45 min.)

Kitos funkcijos

(nuo 15 iki 30 min.)

1.

1 konsultacija

(apie 150 min.)

Sudaro būtinų diagnostinių tyrimų planą, skirtą širdies nepakankamumą sukėlusiai širdies ligai nustatyti ir širdies nepakankamumo eigą apsunkinančioms gretutinėms ligoms diagnozuoti;

vertina klinikinę būklę;

įvertina anksčiau atliktų ir naujai paskirtų tyrimų rezultatus;

remdamasis gautais tyrimų duomenimis suformuluoja / papildo klinikinę diagnozę; įvertina paciento sveikatos būklės prognozę;

nustato gydymo tikslus ir planą;

skiria / koreguoja medikamentinį gydymą.

Esant poreikiui siunčia kitų specialistų konsultacijų. 

Nustato intervencinio gydymo, gydomųjų elektrofiziologinių procedūrų ir chirurginio gydymo indikacijas. 

Nustato ambulatorinės medicininės reabilitacijos indikacijas.

Surenka duomenis apie paciento sveikatos būklę pagal Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, į kurią įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo (toliau – aprašas) 4 priedo formą:

surenka trumpą anamnezę; įvertina skundus; įvertina pagrindinius širdies nepakankamumo simptomus ir požymius (dusulį, širdies plakimą, nuovargį, edemas);

įvertina kasdienę veiklą (fizinio krūvio toleravimą); 

matuoja arterinį kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį, svorį, pilvo apimtį.

Atlieka kraujo tyrimus arba siunčia mėginius į centrinę laboratoriją (pagal gydytojo paskyrimą, atsižvelgiant į šio priedo 2 punktą).

Registruoja pagrindinių laboratorinių ir klinikinių tyrimų rodiklius, vertina nuokrypius.

Atlieka hemodinamikos parametrų matavimus (impedanso kardiograma).

 

Apklausia pacientą ir įvertina jo žinias apie širdies nepakankamumą;

nustato paciento mokymo poreikį.

Vykdo paciento ir jo šeimos narių mokymą, naudodamas vaizdines priemones bei metodinę medžiagą.

Mokymo temos nustatomos pagal aprašo 2 priedą.

Kartu su gydytoju planuoja kitos konsultacijos bei mokymo laiką.

Atlieka 6 minučių ėjimo testą (15 min.).

Rekomenduoja vertinti gyvenimo kokybės indeksą (pagal Minesotos GK klausimyną) (GKVI) bei savirūpą (pagal Europos sergančiųjų ŠN savirūpos klausimyną) (15 min.) ir (ar) pildo kitus įstaigoje patvirtintus klausimynus (15 min.).

 

2.

2 konsultacija

(apie 120 min.)

Vertina paciento sveikatos būklės pokyčius, gydymo tikslų pasiekimą, papildomų tyrimų poreikį.

Koreguoja medikamentinį ir nemedikamentinį gydymą.

Iš naujo įvertina intervencinio gydymo, gydomųjų elektrofiziologinių procedūrų ir chirurginio gydymo indikacijas.

Sprendžia dėl siuntimo į ambulatorinę medicininę reabilitaciją.

 

Įvertina širdies nepakankamumo simptomus ir požymius, kasdienę veiklą (fizinio krūvio toleravimą). 

Matuoja arterinį kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį, svorį, pilvo apimtį, kūno sudėtį.

Atlieka hemodinamikos parametrų matavimus (esant klinikinėms indikacijoms).

Atlieka reikalingus kraujo tyrimus ir (ar) registruoja pagrindinių laboratorinių ir klinikinių tyrimų rodiklius, vertina nuokrypius.

Vertina pacientų savirūpos įgūdžius, paskirto gydymo rekomendacijų laikymąsi. 

Vertina ankstesnio mokymo metu įgytas žinias ir įgūdžius.

Vykdo tolesnį paciento ir jo šeimos narių mokymą pagal nustatytą poreikį.

Mokymo temos nustatomos pagal aprašo 2 priedą.

 

 

Pateikia duomenis apie pacientą gydytojui ir kartu aptaria jo būklę bei numato tolesnės priežiūros planą. 

 

 

 

 

 

 

3.

3 konsultacija (apie 115 min.)

Vertina paciento būklės pokyčius,

gydymo tikslų pasiekimą,

papildomų tyrimų poreikį.

Koreguoja medikamentinį ir nemedikamentinį gydymą. Esant poreikiui kartu su širdies chirurgais, rentgenochirurgais, kitų specialybių gydytojais, slaugytojais aptaria paciento gydymo, gretutinių ligų valdymo, medikamentinio gydymo koregavimo, prietaisų implantavimo ar chirurginio gydymo indikacijas.

 

 

Įvertina širdies nepakankamumo simptomus ir požymius, kasdienę veiklą (fizinio krūvio toleravimą).

Matuoja arterinį kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį, svorį, pilvo apimtį, kūno sudėtį.

Atlieka hemodinamikos parametrų matavimus (esant klinikinėms indikacijoms).

Organizuoja paskirtų kraujo tyrimų mėginių paėmimą ir registruoja pagrindinių laboratorinių ir klinikinių tyrimų rodiklius, vertina nuokrypius.

Vertina pacientų savirūpos įgūdžius, paskirto gydymo rekomendacijų laikymąsi.

Vertina ankstesnio mokymo metu įgytas žinias ir įgūdžius.

Vykdo tolesnį paciento ir jo šeimos narių mokymą pagal nustatytą poreikį.

Mokymo temos nustatomos pagal aprašo 2 priedą.

 

 

Pateikia duomenis apie pacientą gydytojui ir   kartu aptaria jo būklę bei numato tolesnės priežiūros planą. 

Organizuoja ir planuoja tolesnę priežiūrą.  

4.

4 konsultacija (apie 145 min.)

Vertina paciento sveikatos būklės pokyčius, gydymo tikslų pasiekimą, papildomų tyrimų poreikį.

Koreguoja medikamentinį ir nemedikamentinį gydymą. Pakartotinai vertina paciento sveikatos būklės prognozę.

Peržiūri intervencinio gydymo, gydomųjų elektrofiziologinių procedūrų ir chirurginio gydymo indikacijas.

Nustato tolesnio gydymo tikslus. Parengia medicinos dokumentų išrašą (forma Nr. 027) šeimos gydytojui.

 

 

Surenka duomenis apie paciento sveikatos būklę: įvertina sveikatos būklę, nusiskundimus.

Įvertina pagrindinius širdies nepakankamumo simptomus ir požymius (dusulį, širdies plakimą, nuovargį, edemas ir kt.).

Įvertina kasdienę veiklą (fizinio krūvio toleravimą). 

Matuoja arterinį kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį, svorį, pilvo apimtį, kūno sudėtį.

Atlieka hemodinamikos parametrų matavimus (esant klinikinėms indikacijoms). Organizuoja paskirtų kraujo tyrimų mėginių paėmimą ir registruoja pagrindinių laboratorinių ir klinikinių tyrimų rodiklius, vertina nuokrypius.

Vertina pacientų savirūpos įgūdžius, paskirto gydymo rekomendacijų laikymąsi.

Vertina ankstesnio mokymo metu įgytas žinias ir įgūdžius.

Vykdo tolesnį paciento ir jo šeimos narių mokymą pagal nustatytą poreikį.

Mokymo temos nustatomos pagal aprašo 2 priedą.

 

 

Atlieka 6 minučių ėjimo testą (15 min.).

Rekomenduoja vertinti gyvenimo kokybės indeksą (pagal Minesotos GK klausimyną) (GKVI) bei savirūpą (pagal Europos sergančiųjų ŠN savirūpos klausimyną (15 min.).

Pateikia duomenis apie pacientą gydytojui ir kartu aptaria jo būklę bei numato tolesnės priežiūros planą (10 min.).

 

2. Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos metu atliekami tyrimai:

 

Eil.

Nr. 

Konsultacija

Instrumentiniai tyrimai

Laboratoriniai tyrimai

1

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas bei išsamus paciento ištyrimas

Elektrokardiograma.      Ultragarsinis širdies tyrimas ir (ar) spiroergometrijos tyrimas, ir (ar) impedanso kardiograma.

   

Pagrindiniai tyrimai:                                                                                     natriuretinio peptido tyrimas (BNP arba NT-proBNP),                                                 biocheminis kraujo tyrimas (K, Na, Mg, Cl, šlapalas, kreatininas, šlapimo rūgštis, ALAT, ASAT, GGT).                                                                                        Papildomi tyrimai (jei yra klinikinių indikacijų):                                           bendrasis kraujo tyrimas,                                                                          biocheminis kraujo tyrimas (gliukozė, ŠF, LDH, geležis, TTH),                  digoksino koncentracijos tyrimas, jei pacientas mažiau kaip 1 mėn. vartoja digoksiną.

2

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas

Elektrokardiograma

 

 

Biocheminis kraujo tyrimas (K, Na, kreatininas). Papildomi tyrimai (jei yra klinikinių indikacijų).

 

______________

 

Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos,  į kurią

įeina ir paciento mokymas, teikimo asmenims, sergantiems

širdies nepakankamumu, reikalavimų aprašo

4 priedas

 

PACIENTO, SERGANČIO ŠIRDIES NEPAKANKAMUMU,  

SVEIKATOS būklės ir gydymo efektyvumo vertinimo lapas

 

Konsultacijos data ____/____/____

 

Vardas, pavardė ______________________________ Amžius ____________m., tel.:____________________

 

Konsultacinės pagalbos  indikacijos  ............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Nusiskundimai:

Simptomai: dusulys ™;    ortopnėja ™;   dusulio priepuoliai naktį ™;   nuovargis / silpnumas ™;     širdies plakimas ™;

prakaitavimas ™ kiti: .......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Ligos anamnezė: ŠN rizikos veiksniai, ŠN trukmė, priežastis.....................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Paskutinės hospitalizacijos dėl ŠN data ____/____/____

 

Gyvensenos ypatumai:

Rūkymas: niekada nerūkė -/+; rūko dabar -/+; rūkė anksčiau -/+

Alkoholio vartojimas  Ne ™ Taip ™; kiekis / dažnis ......................................................................................................

Fizinis aktyvumas (nueinamas atstumas per dieną metrais)............................................................................................

Gyvenimo kokybės vertinimo indeksas (pagal Minesotos GK klausimyną) (GKVI)  .................................................

Savirūpos vertinimo indeksas (pagal Europos sergančiųjų ŠN savirūpos klausimyną)   ......................................

 

Gretutinės ligos:

 

Liga

+/-

Gydymas

Pastabos

Insultas

 

 

 

CD

 

 

 

Hiperlipidemija

 

 

 

LOPL

 

 

 

Skydliaukės ligos

 

 

 

Depresija

 

 

 

Anemija

 

 

 

Geležies stoka

 

 

 

IFN ir kardiorenalinis sindromas

 

 

 

Nutukimas

 

 

 

HŠL

 

 

 

Kacheksija

 

 

 

Vėžys

 

 

 

Prostatos gerybinė hiperplazija

 

 

 

Miego sutrikimai ir kvėpavimo sutrikimai miegant (įrodyti)

 

 

 

Hiperurikemija / Podagra

 

 

 

Kita

 

 

 

 

Širdies operacijos   -/+ .....................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Elektriniai prietaisai: EKS ™     ŠRG-S ™      ŠRG-D ™

Geriamųjų antikoaguliantų indikacijos: nėra  ™; yra ™; jei taip, vaistai ir dozė......................................................

Veiklos rūšis

MET

Savarankiškai

Reikalingapagalba

Lengvo intensyvumo fizinė veikla

 

 

 

1. Ramybė

1,0

 

 

2. Prausimasis

2,0

 

 

3. Indų plovimas, stalo sutvarkymas

2,5

 

 

4. Ėjimas ~ 2,7 km/val. greičiu

2,8

 

 

5. Važiavimas stacionariuoju dviračiu (50W)

3,0

 

 

Vidutinio intensyvumo fizinė veikla

 

 

 

6. Grindų siurbimas

3,3

 

 

7. Ėjimas ~ 5 km/val. greičiu

3,3

 

 

8. Ėjimas lygia vieta 5,5 km/val. greičiu

3,6

 

 

9. Grindų valymas

3,8

 

 

10. Lengva sodininkystė / ravėjimas

4,0

 

 

11. Važiavimas dviračiu 16 km/val. greičiu

4,0

 

 

12. Ėjimas per smėlį (žvyrą)

4,5

 

 

13. Mašinos plovimas

4,5

 

 

14. Vejos pjovimas

5,5

 

 

15.Važiavimas stacionariuoju dviračiu (100W)

5,5

 

 

16. Lytinė sueitis

5,8

 

 

17. Ėjimas į kalną ~6 km/val. greičiu

6,0

 

 

Intensyvi, daug energijos reikalaujanti fizinė veikla

 

 

 

18. Vidutinio sunkumo sodo darbai

7,0

 

 

19. Tinklinio žaidimas

8,0

 

 

20. Krepšinio žaidimas

8,0

 

 

21. Futbolo žaidimas

10.0

 

 

22. Energingas plaukimas laisvuoju stiliumi

12,0

 

 

23. Bėgimas ~12 km/val. greičiu

12,5

 

 

Funkcinio pajėgumo įvertinimas *

*Modifikuota pagal šaltinį: http://www.whyiexercise.com/metabolic-equivalent.html

(1 MET – IV NYHA F kl.; 2–4 MET – III NYHA F kl.; 5–6 MET – II NYHA F kl.;  ≥7 MET – I NYHA F kl.)

 

Objektyvusis tyrimas:

Svoris _____kg / svorio dinamika _______-________  Ūgis _______cm    KMI_______ Juosmens ap.______cm

AKS______/________mmHg      AKS atsistojus________/_______mmHg    Pulsinis spaudimas________mmHg

ŠSD _________ k/min.(> 70k/min); KD _________ k/min.

Padidėjęs spaudimas jungo venose - / + (1+™, 2+™, 3+™, 4+™)     Hepatojugularinis refliuksas ™

Periferinės edemos - / + (1+™, 2+™, 3+™, 4+™)    anasarka   -  /  + 

   EKG (data............../............/..........): EKG PRIDEDAMA

Ritmas  sinusinis / ne ______________ Tonai_________________Ūžesiai  -  / +__________________________

Plaučių auskultacija: staziniai karkalai  -/+, kiekis __________________obstrukcija  -  /  +    kita _____________

___________________________________________________________________________________________

 

Nemedikamentinis gydymas:

 

Priemonė

Esama būklė

Rekomendacijos

1. Svėrimasis ir svorio registravimas

 

 

 

 

2. AKS ir ŠSD matavimas ir registravimas

 

 

3. Druskos kiekio maiste ribojimas

 

 

 

4. Suvartojamų skysčių ribojimas (1,5–2 litrai/d.)

 

 

 

5. Simptomų stebėjimas ir registravimas namuose

 

 

 

6. Svorio mažinimas (kai KMI > 30kg/m2)

 

 

 

7. Saikingas alkoholio vartojimas / abstinencija

 

 

 

8. Rūkymas ar piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis

 

 

 

9. Reguliarus mankštinimasis

 

 

 

10. Skiepai

 

 

 

11. Miego ir kvėpavimo sutrikimų profilaktikos priemonės  

 

 

 

12. Socialinė parama

 

 

 

 

 

Paliatyviosios pagalbos indikacijos

Nr.

Indikacijos

  -

+

1.

Dažnos hospitalizacijos ar kiti sunkūs ŠN paūmėjimo epizodai nepaisant optimalaus gydymo

 

 

2.

Širdies transplantacija ir mechaninių kraujotaką pakeičiančių prietaisų taikymas negalimas

 

 

3.

Ilgalaikė bloga gyvenimo kokybė, esant IV NŠA klasės simptomams 

 

 

4.

Širdies ligos sąlygotas išsekimas ar maža albumino koncentracija serume

 

 

5.

Priklausomybė nuo kitų asmenų daugelyje kasdienės veiklos sričių

 

 

6.

Sunkios būklės pacientas, kai gydymo priemonės nebegali padėti

 

 

 

GYDYTOJO KARDIOLOGO IR SLAUGYTOJO KONSULTACIJA

Klinikinė diagnozė (pagal TLK-10-AM):......................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

.. ...................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Pagrindiniai laboratorinių ir klinikinių tyrimų rezultatai: data........../.........../..........

Natriuretinis peptidas (BNP arba NT-pro BNP).....................pmol/l ar ......................pg/ml

Gliukozė ........... Šlapalas ...........  Kreatininas ...........  GFG ............ Šlapimo rūgštis ............  .K+........ Na +...........

 Cl +....... Mg..... ..... Bilirubinas................... ALAT.................. ASAT.................... ŠF................... GGT..................

Albuminas ............... Geležis..................Feritinas...............Transferino saturacija (jei yra anemija)...........................

Digoksino koncentracija (jei vartoja) .........................   TTH (jei yra skydliaukės liga)..............................................

Kiti laboratoriniai tyrimai.............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Echoskopinis širdies tyrimas (data.........../............/..........) ANKETA PRIDEDAMA  

 

Vainikinių arterijų angiografija    - / +         data............./........../............/  TYRIMAS PRIDEDAMAS

 

Intrakardinis hemodinamikos tyrimas  - / + data ............./.........../........./ TYRIMAS  PRIDEDAMAS

 

Impedanso kardiografijos tyrimas: - /+   data .............../............../.............       

MŠT_______, ŠI_______, ST_______, TFC_______, SKP_____, SpO2________, ŠSD__________  

 

6 minučių ėjimo testas:.................m          nuovargis ™        dusulys ™   

(> 425 m – ŠN nedidelis; 425–150 m – vidutinis; < 150 m – sunkus). 

 

Spiroergometrija (data........../............/..........):

VO2max............................   VE/VCO2............................ RQ........................Treniravimosi ŠSD.....................k/min.

 

 

Kiti instrumentiniai tyrimai:...............................................................................................................PRIDEDAMI

 

Medikamentinis gydymas:

 

Vaistų grupė

Vaisto pavadinimas

Vaisto dozė iki apsilankymo

Naujai skirto vaisto dozė

Toleravimas

AKF / ARB

 

 

 

 

 

Beta blokatoriai

 

 

 

 

 

MRA

 

 

 

 

Diuretikai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alopurinolis

 

 

 

 

Digoksinas

 

 

 

 

Ivabradinas

 

 

 

 

GAK

 

 

 

 

Nitratai

 

 

 

 

Antiagregantai

 

 

 

 

Antikoaguliantai

 

 

 

 

Antiaritminiai vaistai

 

 

 

 

Statinai

 

 

 

 

Fe preparatai

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 Intervencinio gydymo indikacijos: ŠRD-S, ŠRG-D, IKD, PTVAA

............................................................................................................................................................................................

Chirurginio gydymo indikacijos (MKPP,  ECMO, Širdies persodinimas, alternatyvios operacijos):

............................................................................................................................................................................................

Reabilitacinio gydymo indikacijos: yra ™ nėra ™.............................................................................................................

Paliatyviosios pagalbos indikacijos: yra ™ nėra ™ ..........................................................................................................

 

Kitų  specialistų konsultacijų indikacijos dėl gretutinių ligų (pabraukti): nereikia, planinė, skubi

pulmonologo, gastroenterologo, nefrologo, reabilitologo, neurologo, kito specialisto ................................................

 

Suteikta informacija pacientui apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo eigą, galimus rezultatus bei alternatyvų gydymą.

 

Pacientas sutinka / nesutinka su skirtu gydymu (parašas)...........................................................................................

 

Gydymą ir stebėseną tęs šeimos gydytojas ................................................................tel.: ..............................................

 

Kita ŠN sergančio paciento konsultacija (data ir laikas) ............../............/.....................................V1; V2; V3; V4.

 

 

Gydytojo kardiologo spaudas_______________ parašas ______________tel.:___________________

 

 

ŠN slaugytojo spaudas _______________ parašas ______________tel: ___________________ 

 

 

 

Santrumpos

 

aGFG – apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis

AKS – arterinis kraujo spaudimas

ALAT – alaninaminotransferazė

Ao – aorta

ASAT – aspartataminotransferazė

BNP – B tipo natriuretinis peptidas

BSK (angl.TFC) – bendras skysčių kiekis krūtinės ląstoje

CD – cukrinis diabetas

Cl – chloras

DP – dešinysis prieširdis

DS – dešinysis skilvelis

ECMO – ekstrakorporalinis membraninis oksigenatorius

EKS – elektrokardiostimuliatorius

GGT – γ-gliutamiltransferazė

GK – gyvenimo kokybė

GKVI – gyvenimo kokybės vertinimo indeksas

HŠL – hipertenzinė širdies liga

IFN – inkstų funkcijos nepakankamumas

IKD – implantuojamasis kardioverteris-defibriliatorius

K – kalis

KD – kvėpavimo dažnis

KMI – kūno masės indeksas

KVAK – kairės vainikinės arterijos kamienas

LOPL – lėtinė obstrukcinė plaučių liga

MET – metabolinis vienetas

Mg – magnis

MKPP – mechaniniai kraujotaką palaikantys prietaisai

MŠT – minutinis širdies tūris

Na – natris

NYHA – Niujorko širdies asociacija

PA – plaučių arterija

PKI – perkutaninė koronarinė intervencija

PPKS – plaučių pleištinis kapiliarų slėgis

PTVAA – perkutaninė transliuminalinė vainikinių arterijų angioplastika

RQ – respiracinis koeficientas

SKP – sisteminis kraujagyslių pasipriešinimas

SpO– kapiliarinio kraujo įsotinimas deguonimi 

ST – smūginis tūris

ŠF– šarminė fosfotazė

ŠI – širdies indeksas

ŠN – širdies nepakankamumas

ŠRG-D – širdies resinchronizuojamasis gydymas su defibriliatoriaus funkcija

ŠRG-S – širdies resinchronizuojamasis gydymas su stimuliatoriaus funkcija

ŠSD – širdies susitraukimų dažnis

TLK – teritorinė ligonių kasa

TNS – tarptautinis norminis santykis

TTH – tirotropinis hormonas

VAL – vainikinės arterijos liga

VE/VCO2 – minutinė ventiliacija / išskiriamo anglies dvideginio tūris (ventiliacinis CO2 ekvivalentas)

VO2 max – sunaudojamo deguonies tūris