LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

MINISTRAS PIRMININKAS

 

POTVARKIS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. POTVARKIO NR. 154 „DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 30 d. Nr. 62

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2013 m. gegužės 2 d. potvarkio Nr. 154 „Dėl darbo grupės sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Siekdamas įgyvendinti MONEYVAL komiteto (Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, skirtų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu) 2012 m. gruodžio 5 d. pateiktas rekomendacijas Lietuvai dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos nacionaliniu mastu formavimo, sudarau šią darbo grupę (toliau – darbo grupė):

 

Česlovas Mulma                              –   vidaus reikalų viceministras (darbo grupės vadovas);

 

Mindaugas Petrauskas                     –   Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas (darbo grupės vadovo pavaduotojas);

 

Indrė Balčiūnienė                            –   Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamento Teisinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

 

Auksė Buikienė                               –   Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausioji inspektorė;

 

Vaidas Cerebiejus                            –   valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus pavaduotojas;

 

Kotryna Filipavičiūtė                       –   Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Operacinės rizikos skyriaus vyriausioji specialistė;

 

Ramunė Gervickienė                       –   Specialiųjų tyrimų tarnybos Pirmosios valdybos viršininkė;

 

Rūta Giedrienė                                –   Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė;

 

Rytė Kukulskytė                             –   Užsienio reikalų ministerijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento Ginklų kontrolės ir terorizmo prevencijos skyriaus atašė;

 

Saulius Lapšinskas                           –   Lietuvos auditorių rūmų prezidentas;

 

Lina Liubauskaitė                            –   Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės vyriausioji patarėja;

 

Eglė Maziliauskienė                         –   Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos patarėja;

 

Darius Mickevičius                          –   Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus vedėjas;

 

Rokas Petrašiūnas                            –   Valstybės saugumo departamento pareigūnas;

 

Daumantas Pocius                           –   Specialiųjų tyrimų tarnybos Antrosios valdybos viršininkas;

 

Jūratė Radišauskienė                       –   Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė;

 

Eglė Ramanauskienė                       –   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kontrolės departamento direktorė;

 

Lina Sakalauskienė                          –   Lietuvos advokatūros teisininkė;

 

Dovilė Satkauskienė                        –   Lietuvos antstolių rūmų valdytoja;

 

Audrius Skaistys                             –   Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

 

Marius Stračkaitis                            –   Lietuvos notarų rūmų prezidentas;

 

Andrius Šaparnis                             –   Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento Visuomenės saugumo skyriaus patarėjas;

 

Lolita Šumskaitė                              –   Finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamento Draudimo veiklos skyriaus vedėja.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis