Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ELEKTRONINĖS MEDIENOS PARDAVIMO SISTEMOS ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. 1092

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Paskirti UAB BALTPOOL (įmonės kodas – 302464881, buveinės adresas – A. Juozapavičiaus g. 9-3, LT-09311 Vilnius) elektroninės medienos pardavimo sistemos administratoriumi.

2Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Navickas