LIETUVOS RESPUBLIKOS

VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 3, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1280 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gruodžio 5 d. Nr. XIV-2311

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

2. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Aplinkos ministras iki 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, išskyrus šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje išdėstytoje Vandens įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą įgyvendinamąjį teisės aktą, kurį priima iki 2024 m. gruodžio 31 d.

3. Pakeisti 11 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje išdėstyto Vandens įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos hidroelektrinių, kurių galingumas mažesnis kaip 10 MW, jeigu jos įrengtos užtvankose, atitinkančiose Vandens įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto a ir b papunkčių kriterijus dėl žuvų pralaidų įrengimo, savininkams, valdytojams taikomos nuo 2028 m. sausio 1 d.; hidroelektrinių, kurių galingumas didesnis kaip 10 MW arba kurios įrengtos užtvankose, atitinkančiose Vandens įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunkčio kriterijus, savininkams, valdytojams taikomos nuo 2030 m. sausio 1 d.; užtvankų be hidroelektrinių savininkams, valdytojams – nuo 2032 m. sausio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda