Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 21 d. Nr. 474

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4.28 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.28.                   leidimo vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis:

4.28.1.                 išdavimą:

4.28.1.1.              kai prieš išduodant leidimą vykdyti veiklą, susijusią su

nuodingosiomis medžiagomis, reikia atlikti šios veiklos

sąlygų patikrinimą vienoje veiklos vykdymo vietoje

Pastaba. Už veiklos, susijusios su nuodingosiomis

medžiagomis, sąlygų patikrinimą kiekvienoje papildomoje

veiklos vykdymo vietoje valstybės rinkliava didinama 54 eurais.       167

4.28.1.2.              kai asmuo deklaruoja, kad veiklą, susijusią su

nuodingosiomis medžiagomis, planuoja vykdyti tik šios

veiklos užsakovų nurodytose vietose                                                  113

4.28.2.                 pakeitimą:                                                                                           

4.28.2.1.              kai prieš pakeičiant leidimą vykdyti veiklą, susijusią su

nuodingosiomis medžiagomis, reikia atlikti šios veiklos

sąlygų patikrinimą vienoje veiklos vykdymo vietoje

Pastaba. Už veiklos, susijusios su nuodingosiomis

medžiagomis, sąlygų patikrinimą kiekvienoje papildomoje

veiklos vykdymo vietoje valstybės rinkliava didinama 54 eurais.       132

4.28.2.2.              kai asmuo deklaruoja, kad veiklą, susijusią su

nuodingosiomis medžiagomis, planuoja vykdyti tik šios

veiklos užsakovų nurodytose vietose                                                  78

4.28.3.                 patikslinimą                                                                                          30“.

 

2. Pakeisti 4.73 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.73.                   Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros

įstatyme nurodyto asmens kompetenciją patvirtinančio

liudijimo:

4.73.1.                 išdavimą                                                                                               24

4.73.2.                 patikslinimą                                                                                          17“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka