LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 12 D. ĮSAKYMO nR. 1v-452 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. 1V-920

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1V-452 „Dėl Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio apskaičiavimo, surinkimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 3 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                               Agnė Bilotaitė

 

 

Motorinių transporto priemonių

registracijos mokesčio

apskaičiavimo, surinkimo ir

grąžinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO POREIKIO LENTELĖ

 

1. Mokesčio dydžio nustatymo poreikis pagal transporto priemonės klasę:

transporto priemonės klasė

ar nustatomas mokesčio dydis?

M₁

Taip

N₁

Taip

kitos

Ne

 

2. Mokesčio dydžio nustatymo poreikis pagal atliekamą transporto priemonės registraciją:

atliekama transporto priemonės registracija

ar nustatomas mokesčio dydis?

registruojama laikinai

Ne

registruojama istorinė transporto priemonė

Ne

duomenų šaltiniuose nurodyta, kad transporto priemonė pritaikyta neįgaliųjų vežimėliui, ir nurodytas specialios paskirties kodas „SH“

Ne

duomenų šaltiniuose nurodyta, kad transporto priemonė yra su rankiniu valdymu, ir nurodytas specialios paskirties kodas „SV“

Ne

registruojama nekeičiant valdytojo

Ne

registruojama įrašant naują transporto priemonės valdytoją buvusio valdytojo, kuris buvo transporto priemonės savininkas, mirties atveju

Ne

registruojama kitais atvejais

Taip

 

________________