LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 „DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 23 d. Nr. V-374

Vilnius

 

P a k e i č i u Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“:

1. Papildau 2601 ir 2602 punktais:

„2601.

Skaidulinių medžiagų kiekio maisto produktuose nustatymas

57,77

2602.

Sočiųjų riebalų rūgščių kiekio maisto produktuose nustatymas

40,43“.

 

„2. Papildau 3641 punktu:

„3641.

Žarninių lazdelių (Echerichia coli) ir koliforminių bakterijų tikėtiniausiojo skaičiaus nustatymas vandenyje

7,20“.

                                                                                                                                              „

„3. Pakeičiu 366 punktą ir jį išdėstau taip:

„366.

Legionelių aptikimas ir skaičiavimas (su legionelių rūšies nustatymu)

15,21“.

„4. Papildau 3661 punktu:

„3661.

Legionelių aptikimas ir skaičiavimas (be legionelių rūšies nustatymo)

12,52“.

5. Papildau 5171 punktu:

„5171.

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) RNR, hepatito B viruso (HBV) DNR ir hepatito C viruso (HCV) nustatymas kraujo plazmoje (serume) tikralaikės polimerazinės grandininės reakcijos metodu

35,09“.

6. Papildau 5291 ir 5292 punktais:

„5291.

Psichotropinių vaistų toleravimo genetinis ištyrimas pagal citochromo P450 geno mutacijų nustatymą

437,54

5292.

Slapto kraujo išmatose nustatymas

3,77“.

7. Pakeičiu 568 punktą ir jį išdėstau taip:

„568.

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

5,78“.

 

8. Pakeičiu 572 punktą ir jį išdėstau taip:

„572.

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

5,84“.

9. Pakeičiu 588 punktą ir jį išdėstau taip:

„588.

Erkinio encefalito viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

5,78“.

10. Pakeičiu 589 punktą ir jį išdėstau taip:

„589.

Erkinio encefalito viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

5,78“.

11. Papildau 6921 punktu:

„6921.

Vitamino D kiekio nustatymas kraujo serume

9,00“.

12. Papildau 7721−7726 punktais:

„7721.

Oro transporto skleidžiamo akustinio triukšmo tyrimas

159,87

7722.

Pavienio kelių transporto skleidžiamo akustinio triukšmo tyrimas

51,89

7723.

Statinių inžinerinės įrangos skleidžiamo akustinio triukšmo tyrimas

31,01

7724.

Geležinkelio transporto skleidžiamo akustinio triukšmo tyrimas

159,87

7725.

Judriojo radijo ryšio bazinės stoties elektromagnetinės spinduliuotės tyrimas

49,13

7726.

Infragarso ir žemo dažnio garsų tyrimas

29,26“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                              Juras Požela