VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. B1-699 „DĖL GRYNAVEISLIŲ MĖSINIŲ VEISLIŲ BULIŲ REPRODUKTORIŲ, KURIUOS TIKSLINGA 2019 METAIS PATIKRINTI PAGAL PALIKUONIŲ PENĖJIMOSI IR MĖSINES SAVYBES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 8 d. Nr. B1-723

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos 2019-09-27 raštą Nr. 09/27-01,

p a k e i č i u Grynaveislių mėsinių veislių bulių reproduktorių, kuriuos tikslinga 2019 metais patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. B1-699 „Dėl Grynaveislių mėsinių veislių bulių reproduktorių, kuriuos tikslinga 2019 metais patikrinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, sąrašo patvirtinimo“, ir jį papildau nauju 6 punktu:

6.

LT000007480452

Angusai

Gintautas Migonis

 

“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Remeika