vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ELEKTROS vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų įkainių patvirtinimo

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. O3E-127

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 10 punktu, 67 straipsnio
5–7 dalimis,
Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2018 m. balandžio 23 d. pažymą Nr. O5E-101 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų įkainių patvirtinimo, Komisija n u t a r i a:

1.   Patvirtinti:

1.1. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius (100 proc.) (be pridėtinės vertės mokesčio):

 

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur

Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

I grupė

19,93

-

II grupė

130,93

                   21,91                  

III grupė

59,90

21,34

 

1.2. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius buitiniams vartotojams, įskaitant ir pažeidžiamus vartotojus (be pridėtinės vertės mokesčio):

 

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur

Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

I grupė

3,99

-

II grupė

26,19

4,38

III grupė

11,98

4,27

 

1.3. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius kitiems vartotojams, išskyrus buitinius ir pažeidžiamus vartotojus bei naujus vartotojus, kurių elektros įrenginiai pirmą kartą prijungiami prie skirstomųjų tinklų su didesne kaip 1 MW leistinąja naudoti galia (be pridėtinės vertės mokesčio):

 

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur

Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimo, Eur

I grupė

7,97

-

II grupė

52,37

8,76

III grupė

23,96

8,54

 

2. Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2017 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. O3-131 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų įkainių patvirtinimo“ su papildymais ir pakeitimais.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2018 m. birželio 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                          Inga Žilienė