KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

     

ĮSAKYMAS

 

 

DĖL OBJEKTŲ AR ZONŲ, VIRŠ KURIŲ AR APLINK KURIUOS BŪTŲ DRAUDŽIAMI BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAI, SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. A-3708

Kaunas

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 3 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių, patvirtintų Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. R-17 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“, 10.1 papunkčiu, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-668 „Dėl įgaliojimų suteikimo Gintarui Petrauskui“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos savivaldybių asociacijos pavedimą, valstybės institucijų ir ūkio subjektų pateiktus siūlymus:

1. T v i r t i n u  Kauno miesto savivaldybės objektų ar zonų, virš kurių ar aplink kuriuos draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, sąrašą (pridedama).

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Gintaras Petrauskas

 

 


 

PATVIRTINA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. gruodžio 23 d.

įsakymu Nr. A-3708

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ AR ZONŲ, VIRŠ KURIŲ AR APLINK KURIUOS BŪTŲ DRAUDŽIAMI BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas

 

Adresas

Pastabos

1

2

3

4

1.

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai

Technikos g. 34, Kaunas

Teritorija aptverta

2.

Kauno tardymo izoliatorius

 

A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas

Teritorija aptverta

3.

AB „Lietuvos energijos gamyba“ Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė

T. Masiulio g. 22A, Kaunas

Teritorija aptverta

4.

UAB „Okseta“ Kauno naftos produktų terminalas

Biruliškių pl. 18A, Kaunas

Teritorija aptverta

5.

 

 

 

5.1.

 

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

 

5.1.4.

 

 

5.2.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Kauno geležinkelių infrastruktūra“ objektai:

 

Kauno geležinkelio stotis:

 

žemutinis kelynas

mechaninių dirbtuvių teritorija

geležinkelio tunelio Kauno mieste rytinė ir vakarinė prieigos

geležinkelio tiltas per Nemuną Kauno mieste

 

Palemono geležinkelio stoties kelynas

 

 

 

 

M. K. Čiurlionio g. 16, Kaunas

 

A. Juozapavičiaus pr. 118, Kaunas

 

 

 

 

 

 

Palemono g. 78, Kaunas

 

 

 

 

 

 

Teritorija aptverta

Teritorija aptverta

Teritorija aptverta

 

Teritorija aptverta

 

 

Atvykimo, išvykimo, kaupiamasis ir kalnelio kelynas (kelyno teritorijos už Palemono g. 78 esančio administracinio pastato yra aptvertos)

 

 

 

 

1

2

3

4

6.

 

6.1.

 

 

6.2.

 

6.3.

UAB „Energijos sistemų servisas“ eksploatuojami objektai:

UAB Kauno termofikacijos elektrinė (mazuto ūkis)

 

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

 

UAB Kauno termofikacijos elektrinė (kranto siurblinė)

 

 

 

Ateities pl. 35, Kaunas

 

Taikos pr. 147, Kaunas

 

R. Kalantos g. 124, Kaunas

 

 

Teritorija aptverta

 

 

Teritorija aptverta

 

 

Teritorija aptverta

7.

UAB „Helisota“

Europos pr. 5, Kaunas

Teritorija aptverta

8.

Policijos ir kitos teisėsaugos įstaigos

Kauno miesto savivaldybė

 

 

______________________________