https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS PAGAL FINANSAVIMO PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE“

 

2018 m. lapkričio 12 d. Nr. D1-949

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 75 punktu,

skiriu finansavimą projektams pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. D1-467 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.1 papunkčio priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“:

 

Eil.

Nr.

Paraiškos registracijos Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Maksimali skiriama subsidijos suma, Eur

Finansavimo skyrimo sąlygos

1.

KKS-P-40 (2018/1.2.1/1)

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“

Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ saulės fotoelektrinė

23 280

Pareiškėjas finansavimo sutartyje nurodytu laiku privalo pateikti:

1) viešųjų pirkimų dokumentų ir pirkimo sutartis;

2) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą statinio projektą ir (arba) tiekiamos įrangos techninę dokumentaciją;

3) leidimus (leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimą gaminti elektros energiją) verstis veikla elektros energetikos sektoriuje, išduodamus vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu.

Pareiškėjas finansavimo sutartyje turi įsipareigoti vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą.

 

2.

KKS-P-1 (2018/1.2.1/1)

Mažeikių Gabijos gimnazija

Mažeikių Gabijos gimnazijos 50 kW saulės fotoelektrinė

59 289,60

3.

KKS-P-5 (2018/1.2.1/1)

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

64 516,80

4.

KKS-P-46 (2018/1.2.1/1)

Tauragės profesinio rengimo centras

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės profesinio rengimo centre

49 607,10

5.

KKS-P-15 (2018/1.2.1/1)

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

Fotovoltinė jėgainė J. Kairiūkščio g. 10, Vilnius

72 067,20

6.

KKS-P-17 (2018/1.2.1/1)

Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato modernizavimas, įrengiant saulės energijos fotovoltinę jėgainę

70 905,60

7.

KKS-P-16 (2018/1.2.1/1)

Biudžetinė įstaiga Pasvalio specialioji mokykla

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Pasvalio specialiosios mokyklos pastate

49 607,10

8.

KKS-P-20 (2018/1.2.1/1)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos pastato modernizavimas, įrengiant saulės energijos fotovoltinę jėgainę

72 067,20

9.

KKS-P-50 (2018/1.2.1/1)

Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas (saulės) Šilutės lopšelyje-darželyje „Raudonkepuraitė“

51 504,33

10.

KKS-P-49 (2018/1.2.1/1)

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas (saulės) Šilutės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“

38 929,66

11.

KKS-P-62 (2018/1.2.1/1)

Tauragės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas (saulės) Tauragės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“

35 087,10

12.

KKS-P-54 (2018/1.2.1/1)

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla

Saulės elektrinės įrengimas Šilutės „Pamario“ pagrindinėje mokykloje

72 067,20

13.

KKS-P-59 (2018/1.2.1/1)

Viešoji įstaiga „Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika“

Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje

43 979,14

14.

KKS-P-55 (2018/1.2.1/1)

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Šilutės Žibų pradinės mokyklos pastato modernizavimas, įrengiant saulės energijos fotovoltinę jėgainę

43 334,06

15.

KKS-P-56 (2018/1.2.1/1)

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas, įrengiant saulės energijos fotovoltinę jėgainę

72 067,20

16.

KKS-P-64 (2018/1.2.1/1)

Viešoji įstaiga „Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė“

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje

20 567,10

17.

KKS-P-41 (2018/1.2.1/1)

Mažeikių rajono bendruomeninis pagalbos vaikams centras

Mažeikių rajono bendruomeninės pagalbos vaikams centro saulės fotoelektrinė

23 280

18.

KKS-P-31 (2018/1.2.1/1)

Plungės „Saulės“ gimnazija

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės „Saulės“ gimnazijos pastate

49 607,10

19.

KKS-P-30 (2018/1.2.1/1)

Plungės rajono savivaldybės administracija

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės rajono savivaldybės administracijos pastate

46 703,10

20.

KKS-P-33 (2018/1.2.1/1)

Plungės Senamiesčio mokykla

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės Senamiesčio mokyklos pastate

49 607,10

21.

KKS-P-32 (2018/1.2.1/1)

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos pastate

49 607,10

22.

KKS-P-34 (2018/1.2.1/1)

Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras

Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato atnaujinimas pagal atsinaujinančius energijos išteklius

27 343,10

Pareiškėjas finansavimo sutartyje nurodytu laiku privalo pateikti:

1)viešųjų pirkimų dokumentų ir pirkimo sutartis;

2) teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą statinio projektą ir (arba) tiekiamos įrangos techninę dokumentaciją;

3) leidimus (leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimą gaminti elektros energiją) verstis veikla elektros energetikos sektoriuje, išduodamus vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu;

Pareiškėjas finansavimo sutartyje turi įsipareigoti:

1) vykdyti projekto lėšomis įdiegtos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitą;

2) vykdyti atskirą nuo kitų juridinių asmenų įsikūrusių  Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro pastate elektros energijos apskaitą.

IŠ VISO:

1 085 023,89

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Navickas