LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-281 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 8 d. Nr. V-285

Vilnius

 

P a k e i č i u Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 2 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                Arūnas Dulkys

 

 

Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos                     

(koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) SERGANTIEMS PACIENTAMS GYDYTI SKIRTŲ LOVŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Regionas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Lovų su deguonies tiekimo įranga skaičius (ne mažiau kaip)

Reanimacijos intensyvios terapijos ir (ar) lovų su DPV aparatais skaičius (ne mažiau kaip)

Lovų be deguonies tiekimo įrangos skaičius

Lovų plėtra

1.

Vilniaus regionas

 

 

 

 

1.1.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

130

37

 

 

 

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas planuojamas mažinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

1.2.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

180

6

1.3.

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

30

4

1.4.

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

45

3

1.5.

VšĮ Alytaus apskrities ligoninė

70

7

1.6.

VšĮ Ukmergės ligoninė

25

0

1.7.

VšĮ Elektrėnų ligoninė

40

4

1.8

VšĮ Trakų ligoninė

25

0

1.9.

VšĮ Druskininkų ligoninė

30

0

1.10.

VšĮ Molėtų ligoninė*

26

0

 

Iš viso regione

601

61

2.

Kauno regionas

 

 

 

 

2.1.

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

182

10

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas planuojamas mažinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

2.2.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

40

14

2.3.

VšĮ Jurbarko ligoninė

35

4

2.4.

VšĮ Marijampolės ligoninė

70

4

2.5.

VšĮ Prienų ligoninė

20

2

2.6.

VšĮ Kėdainių ligoninė

35

3

2.7.

VšĮ Jonavos ligoninė

30

3

2.8.

VšĮ Kaišiadorių ligoninė

15

1

 

Iš viso regione

427

41

3.

Klaipėdos regionas

 

 

 

 

3.1.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

100

20

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas / mažinimas planuojamas mažinant / didinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

3.2.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

15

6

3.3.

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

15

4

3.4.

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

80

10

3.5.

VšĮ Tauragės ligoninė

40

4

3.6.

VšĮ Šilutės ligoninė

30

2

3.7.

VšĮ Kretingos ligoninė

40

3

3.8.

VšĮ Šilalės ligoninė

20

0

3.9.

VšĮ Gargždų ligoninė

20

0

 

Iš viso regione

360

49

4.

Šiaulių regionas

 

 

 

 

4.1.

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

105

20

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas / mažinimas planuojamas mažinant / didinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

4.2.

VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė

30

3

4.3.

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė

23

3

4.4.

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė

17

2

 

4.5.

VšĮ Radviliškio ligoninė

24

2

4.6.

VšĮ Kelmės ligoninė

11

0

 

Iš viso regione

210

30

5.

Panevėžio regionas

 

 

 

 

5.1.

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

98

 

12

Pagal poreikį.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas / mažinimas planuojamas mažinant / didinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

5.2.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė

25

0

5.3.

VšĮ Utenos ligoninė

25

0

5.4.

VšĮ Visagino ligoninė

27

2

5.5.

VšĮ Pasvalio ligoninė

20

0

5.6.

VšĮ Biržų ligoninė

20

0

5.7.

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

15

0

 

Iš viso regione

230

14

 

Iš viso

1828

195

 

 

*Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, pasitelkta iš Panevėžio regiono.

_____________