LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2003 M. SPALIO 3 D. ĮSAKYMO

NR. 4-366 „DĖL SLĖGINIŲ VAMZDYNŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. birželio 1 d. Nr. 4-334

Vilnius

 

 

Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 4-366 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                    Virginijus Sinkevičius