Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimO Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 14 d. Nr. 234

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Administracinių nusižengimų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“, ir pripažinti netekusiais galios 9.33 ir 9.34 papunkčius.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė      

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Agnė Bilotaitė