Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1217 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 22 d. Nr. 185

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 3, 4, 6–8 punktais ir 12–18 punktais, 13 straipsnio 10 dalimi, 20 straipsnio 22 dalimi, 201 straipsnio 10 dalimi, 22 straipsnio 1, 2, 4, 6, 10 dalimis, 13 dalies 3 punktu, 24 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsniu, 29 straipsnio 1–4, 11, 12 ir 13 dalimis, 37 straipsnio 3, 10, 11 ir 12 dalimis, 396 straipsnio 2 dalimi, 45 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 1 dalimi, 53 straipsnio 1 ir 3 dalimis, 57 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 58 straipsnio 1, 6 ir 9 dalimis, 631 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Pripažinti netekusiu galios 1.6 papunktį.

1.3. Pripažinti netekusiu galios 1.10 papunktį.

1.4. Papildyti 41 punktu:

41. Įgalioti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą prižiūrėti ir tikrinti, kaip laikomasi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 393 straipsnyje nustatytų reikalavimų.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Dainius Kreivys