STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO 2018 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. SV6-4 „DĖL LAIKINO STUDIJŲ KRYPČIŲ AKREDITAVIMO“ PAKEITIMO IR TECHNINIŲ KLAIDŲ ATITAISYMO

 

2018 m. balandžio 17 d. Nr. SV6-11

Vilnius

 

 

1. Vadovaudamasi Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 191 „Dėl Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu, taip pat remdamasi atnaujintais duomenimis dėl aukštųjų mokyklų vykdomų studijų krypčių studijų atitikties Aprašo 6 punkte nurodytiems rodikliams, pakeičiu laikinojo studijų krypčių akreditavimo sprendimus įforminantį Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. SV6-4 „Dėl laikino studijų krypčių akreditavimo“:

 

1.1.    pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Fiziniai mokslai“ studijų krypties „Chemija“ 3 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Vilniaus universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.2.    pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Fiziniai mokslai“ studijų krypties „Fizika“ 5 eilutę ir išdėstau ją taip

 

II pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.3.    pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Gyvybės mokslai“ studijų krypties „Biochemija“ 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.4.    pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Gyvybės mokslai“ studijų krypties „Biochemija“ 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.5.    pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Gyvybės mokslai“ studijų krypties „Biologija“ 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.6.    pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Gyvybės mokslai“ studijų krypties „Biologija“ 4 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.7.    pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Humanitariniai mokslai“ studijų krypties „Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)“ 4 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Viešoji įstaiga LCC Tarptautinis universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.8.    pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Humanitariniai mokslai“ studijų krypties „Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)“ 9 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Viešoji įstaiga LCC Tarptautinis universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.9.    pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Humanitariniai mokslai“ studijų krypties „Filosofija“ 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.10.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Humanitariniai mokslai“ studijų krypties „Filosofija“ 5 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.11.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Humanitariniai mokslai“ studijų krypties „Lingvistika“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.12.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Humanitariniai mokslai“ studijų krypties „Lingvistika“ 7 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.13.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Humanitariniai mokslai“ studijų krypties „Regiono studijos“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.14.  panaikinu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Humanitariniai mokslai“ studijų krypties „Teologija“ 2 eilutę:

 

I pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

 

1.15.  panaikinu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Humanitariniai mokslai“ studijų krypties „Teologija“ 3 eilutę:

 

II pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

 

1.16.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Humanitariniai mokslai“ studijų krypties „Vertimas“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.17.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Humanitariniai mokslai“ studijų krypties „Vertimas“ 6 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.18.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Informatikos mokslai“ studijų krypties „Informatika“ 6 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.19.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Informatikos mokslai“ studijų krypties „Informatikos inžinerija“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.20.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Inžinerijos mokslai“ studijų krypties „Elektros inžinerija“ 9 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.21.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Inžineriniai mokslai“ studijų krypties „Statybos inžinerija“ 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Aleksandro Stulginskio universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.22.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Inžineriniai mokslai“ studijų krypties „Statybos inžinerija“ 11 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Aleksandro Stulginskio universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.23.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Inžinerijos mokslai“ studijų krypties „Transporto inžinerija“ 6 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Marijampolės kolegija

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.24.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Matematikos mokslai“ studijų krypties „Matematika“ 4 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.25.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Menai“ studijų krypties „Architektūra“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.26.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Menai“ studijų krypties „Architektūra“ 4 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.27.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Menai“ studijų krypties „Kinas“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.28.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Menai“ studijų krypties „Muzika“ 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.29.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Menai“ studijų krypties „Muzika“ 6 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.30.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Menai“ studijų krypties „Šokis“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.31.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Ekonomika“ 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

„ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, UAB

Laikinai akredituoti

 

1.32.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Ekonomika“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Aleksandro Stulginskio universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.33.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Ekonomika“ 12 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

„ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, UAB

Laikinai akredituoti

 

1.34.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Ekonomika“ 13 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Aleksandro Stulginskio universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.35.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Ekonomika“ 16 eilutę ir išdėstau ją taip

 

II pakopa

Mykolo Romerio universitetas

Laikinai akredituoti

 

 

1.36.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Politikos mokslai“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.37.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Politikos mokslai“ 5 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Viešoji įstaiga LCC Tarptautinis universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.38.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Politikos mokslai“ 9 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.39.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Psichologija“ 4 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Viešoji įstaiga LCC Tarptautinis universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.40.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Sociologija“ 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.41.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Sociologija“ 4 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.42.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Visuomenės saugumas“ 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Laikinai akredituoti

 

1.43.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Socialiniai mokslai“ studijų krypties „Visuomenės saugumas“ 3 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.44.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Sveikatos mokslai“ studijų krypties „Farmacija“ 3 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Vilniaus universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.45.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Sveikatos mokslai“ studijų krypties „Reabilitacija“ 4 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Lietuvos sporto universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.46.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Sveikatos mokslai“ studijų krypties „Reabilitacija“ 14 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Lietuvos sporto universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.47.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Sveikatos mokslai“ studijų krypties „Visuomenės sveikata“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Lietuvos sporto universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.48.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Sveikatos mokslai“ studijų krypties „Visuomenės sveikata“ 7 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Lietuvos sporto universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.49.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Technologijų mokslai“ studijų krypties „Gamtos išteklių technologijos“ 3 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.50.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Ugdymo mokslai“ studijų krypties „Andragogika“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.51.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Ugdymo mokslai“ studijų krypties „Edukologija“ 3 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.52.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Ugdymo mokslai“ studijų krypties „Edukologija“ 5 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.53.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Ugdymo mokslai“ studijų krypties „Edukologija“ 11 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.54.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Ugdymo mokslai“ studijų krypties „Pedagogika“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.55.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Ugdymo mokslai“ studijų krypties „Pedagogika“ 11 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.56.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Ugdymo mokslai“ studijų krypties „Pedagogika“ 15 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

Profesinės studijos

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.57.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Ugdymo mokslai“ studijų krypties „Pedagogika“ 22 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

Profesinės studijos

Vytauto Didžiojo universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.58.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Verslo ir viešoji vadyba“ studijų krypties „Apskaita“ 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Aleksandro Stulginskio universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.59.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Verslo ir viešoji vadyba“ studijų krypties „Rinkodara“ 11 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.60.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Verslo ir viešoji vadyba“ studijų krypties „Turizmas ir poilsis“ 6 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Lietuvos sporto universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.61.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Verslo ir viešoji vadyba“ studijų krypties „Turizmas ir poilsis“ 16 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.62.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Verslo ir viešoji vadyba“ studijų krypties „Vadyba“ 8 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.63.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Verslo ir viešoji vadyba“ studijų krypties „Vadyba“ 12 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Lietuvos sporto universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.64.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Verslo ir viešoji vadyba“ studijų krypties „Vadyba“ 28 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.65.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Verslo ir viešoji vadyba“ studijų krypties „Vadyba“ 30 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Lietuvos sporto universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.66.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Verslo ir viešoji vadyba“ studijų krypties „Vadyba“ 36 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Vilniaus universitetas

Laikinai akredituoti

 

1.67.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Verslo ir viešoji vadyba“ studijų krypties „Verslas“ 9 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.68.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Verslo ir viešoji vadyba“ studijų krypties „Viešasis administravimas“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Laikinai akredituoti

 

1.69.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Žemės ūkio mokslai“ studijų krypties „Agronomija“ 2 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Aleksandro Stulginskio universitetas

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

 

1.70.  pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Žemės ūkio mokslai“ studijų krypties „Gyvulininkystė“ 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

I pakopa

Aleksandro Stulginskio universitetas

Laikinai akredituoti

 

2.      Atitaisau technines klaidas Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. įsakyme Nr. SV6-4 „Dėl laikino studijų krypčių akreditavimo“:

 

2.1. pakeičiu šio įsakymo 1 priedo lentelę ir studijų krypčių grupėje „Sveikatos mokslai“ studijų kryptyje „Reabilitacija“ įrašau naują 17 eilutę ir išdėstau ją taip:

 

II pakopa

Vilniaus dailės akademija

Laikinai akredituoti ribojamai

 

2.2. panaikinu šio įsakymo 1 priedo lentelėje studijų krypčių grupės „Ugdymo mokslai“ studijų krypties „Pedagogika“ 17 eilutę:

 

Profesinės studijos

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

 

 

3.       Nustatau, kad šis įsakymas yra neatskiriama Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. SV6-4 dalis.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Nora Skaburskienė