Paveikslėlis, kuriame yra eskizas, piešimas, iliustracija, Linijinis piešimas  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2022 m. RUGPJŪČIO 12 d. įsakymo nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės NR. 03-001-06-05-01 „ĮGYVENDINTI ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ DIDINANČIAS PRIEMONES VIEŠUOSIUOSE CENTRINĖS VALDŽIOS PASTATUOSE, INDIVIDUALIUOSE GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE IR ĮMONĖSE“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2023 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-352

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo“:

1Pakeičiu I skyriaus lentelės antrąją eilutę ir ją išdėstau taip:

„P-03-001-06-05-01-02

Produkto

Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

m2

0

0

(2024)

291 840 (2029)

2021-2027 IP,

Modernizavimo fondas“.

 

2Pakeičiu I skyriaus lentelės šeštąją eilutę ir ją išdėstau taip:

„R-03-001-06-05-01-01

Rezultato

Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

MWh per metus

2 918 752 (2021)

n/a

938 642

(2029)

2021-2027 IP,

Privačios lėšos,

Modernizavimo fondas“.

 

3Pakeičiu I skyriaus lentelės vienuoliktąją eilutę ir ją išdėstau taip:

„R-03-001-06-05-01-06

Rezultato

Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

Tonos CO2 ekvivalentu per metus

461 478 (2021)

n/a

125 446 (2029)

2021-2027 IP, Privačios lėšos, Modernizavimo fondas“.

 

4Pripažįstu netekusiu galios II skyriaus 2.3 papunktį.

 

5Pakeičiu II skyriaus paskutinę eilutę „Iš viso“ ir ją išdėstau taip:

„Iš viso:

342 400“.

 

6.   Pakeičiu III skyriaus 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas visoje Lietuvoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Valstybei priklausančių pastatų savininkai ir (ar) valdytojai

T

Taip

DS

21 700

2021-2027 IP

P-Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

62 900

(2029)

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

LEA“.

R-Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

8 302

(2029)

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

830,2

(2029)

 

7.   Pakeičiu III skyriaus 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje

I

Nacionalinė plėtros įstaiga

T

Taip

FP,D

9 300

2021-2027 IP

P-Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

25 070

(2029)

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

LEA“.

R-Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

3 309

(2029)

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

330,9

(2029)

 

8.   Pakeičiu III skyriaus 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Valstybei priklausančių pastatų savininkai ir (ar) valdytojai

T

Taip

DS

21 700

2021-2027 IP

P-Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

62 900

(2029)

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

LEA“.

R-Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

8 302

(2029)

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

830,2

(2029)

 

9.   Pakeičiu III skyriaus 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimas visoje Lietuvoje

I

Nacionalinė plėtros įstaiga

T

Taip

FP, D

9 300

2021-2027 IP

P-Viešieji pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas

25 070

(2029)

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

LEA“.

R-Metinis pirminės energijos suvartojimas (iš kurio: būstai, viešieji pastatai, įmonės, kita)

3 309

(2029)

R-Numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

330,9

(2029)

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                  Dainius Kreivys