LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2024 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO

 

2024 m. sausio 22 d. Nr. A1-55

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-80 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, 50 punktu:

1.    T v i r t i n u 2024 metų lėšų paskirstymą savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                   Monika Navickienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2024 m. sausio 22 d.

įsakymu Nr. A1-55

 

2024 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI

 

 

Eil. Nr.

 

Savivaldybės pavadinimas

 

Skirta lėšų 2024 m. (Eur)

 

1.

 

Akmenės rajono savivaldybė

13 171

 

2.

 

Anykščių rajono savivaldybė

15 551

 

3.

 

Biržų rajono savivaldybė

15 679

 

4.

 

Druskininkų savivaldybė

13 948

 

5.

 

Jonavos rajono savivaldybė

28 234

 

6.

 

Joniškio rajono savivaldybė

13 873

 

7.

 

Jurbarko rajono savivaldybė

18 146

 

8.

 

Kalvarijos savivaldybė

6 756

 

9.

 

Kauno rajono savivaldybė

74 931

 

10.

 

Kazlų Rūdos savivaldybė

7 426

 

11.

 

Kelmės rajono savivaldybė

16 947

 

12.

 

Kretingos rajono savivaldybė

25 835

 

13.

 

Kupiškio rajono savivaldybė

10 851

 

14.

 

Lazdijų rajono savivaldybė

12 029

 

15.

 

Marijampolės savivaldybė

37 540

 

16.

 

Mažeikių rajono savivaldybė

36 186

 

17.

 

Molėtų rajono savivaldybė

11 527

 

18.

 

Neringos savivaldybė

3 487

 

19.

 

Pagėgių savivaldybė

5 172

 

20.

 

Pakruojo rajono savivaldybė

12 265

 

21.

 

Palangos miesto savivaldybė

12 704

 

22.

 

Panevėžio rajono savivaldybė

24 829

 

23.

 

Pasvalio rajono savivaldybė

15 224

 

24.

 

Plungės rajono savivaldybė

22 864

 

25.

 

Prienų rajono savivaldybė

17 147

 

26.

 

Radviliškio rajono savivaldybė

23 788

 

27.

 

Raseinių rajono savivaldybė

20 426

 

28.

 

Rietavo savivaldybė

4 948

 

29.

 

Rokiškio rajono savivaldybė

18 571

 

30.

 

Skuodo rajono savivaldybė

10 896

 

31.

 

Šakių rajono savivaldybė

17 767

 

32.

 

Šalčininkų rajono savivaldybė

21 341

 

33.

 

Šilalės rajono savivaldybė

14 570

 

34.

 

Šilutės rajono savivaldybė

26 895

 

35.

 

Širvintų rajono savivaldybė

10 184

 

36.

 

Telšių rajono savivaldybė

27 085

 

37.

 

Ukmergės rajono savivaldybė

23 095

 

38.

 

Utenos rajono savivaldybė

27 599

 

39.

 

Varėnos rajono savivaldybė

13 930

 

40.

 

Vilkaviškio rajono savivaldybė

23 474

 

41.

 

Vilniaus miesto savivaldybė

412 551

 

42.

 

Visagino savivaldybė

14 015

 

Iš viso:

 

1 183 457

 

_______________________