LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖl nenustatytų teisių turėtojų kūrinių autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų paieškos šaltinių pavyzdinio sąrašo patvirtinimo

 

2015 m. sausio 28 d. Nr. ĮV-46

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 92 straipsnio 1 dalies nuostatomis,

t v i r t i n u Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų paieškos šaltinių pavyzdinį sąrašą (pridedama).

 

Kultūros ministras                                                                                         Šarūnas  Birutis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. ĮV-46

 

NENUSTATYTŲ TEISIŲ TURĖTOJŲ KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ TURĖTOJŲ PAIEŠKOS ŠALTINIŲ PAVYZDINIS SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

PAIEŠKOS ŠALTINIAI, NAUDOJAMI KNYGŲ, DIENORAŠČIŲ AR KITŲ RAŠYTINIŲ KŪRINIŲ FORMA IŠLEISTŲ KŪRINIŲ TEISIŲ TURĖTOJŲ PAIEŠKAI

 

1. Nacionalinės meno kūrėjų organizacijos ir kolektyvinio administravimo asociacijos:

1.1. Lietuvos meno kūrėjų asociacija – LMKA (http://www.lmka.lt);

1.2. Lietuvos leidėjų asociacija (http://www.lla.lt/);

1.3. Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų asociacija (http://www.leidyklos.org);

1.4. Lietuvos rašytojų sąjunga (http://www.rasytojai.lt);

1.5. Autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija – Asociacija LATGA (http://www.latga.lt);

1.6. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (http://www.llvs.lt/);

2. Tarptautinės ir regioninės meno kūrėjų organizacijos, kolektyvinio administravimo asociacijos, kultūros paveldo ir kitos įstaigos:

2.1. Tarptautinė autorių ir kompozitorių bendrijų konfederacija (angl. International Confederation of Societies of Authors and Composers) – CISAC (http://www.cisac.org);

2.2. Tarptautinė leidėjų asociacija (angl. International Publishers Association – IPA) (http://www.internationalpublishers.org);

2.3. Europos autorių ir kompozitorių bendrijų grupė (angl. European Grouping of Societies of Authors and Composers – GESAC) (http://www.authorsocieties.eu);

2.4. Europos leidėjų federacija (angl. Federation of European Publishers – FEP) (http://www.fep-fee.eu/-Members);

2.5. Europos archyvų grupė (angl. European Archives Group – EAG) (http://ec.europa.eu);

2.6. Europos nacionalinių archyvarų taryba (angl. European Board of National Archivists – EBNA) (http://ebna.eu/);

3. Elektroninės duomenų bazės, katalogai, informaciniai leidiniai:

3.1. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos administruojamos duomenų bazės:

3.1.1. Tarptautinio standartinio knygos numerio (ISBN) ir Tarptautinio standartinio muzikos leidinio numerio (ISMN) nacionalinė agentūra (http://www.lnb.lt/apie-nb/struktura-ir-kontaktai/bibliografijos-ir-knygotyros-centras);

3.1.2. Leidybinio katalogavimo agentūra (http://www.lnb.lt/apie-nb/struktura-ir-kontaktai/bibliografijos-ir-knygotyros-centras);

3.1.3. Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas – NBDB (http://www.libis.lt:8082/);

3.1.4. LNB elektroninis katalogas (http://www.libis.lt:8080);

3.1.5. LIBIS suvestinis katalogas (http://www.libis.lt/);

3.1.6. Katalogas „Lietuvos leidėjai“ (http://leidejai.libis.lt:8088/).

3.2. Kitos duomenų bazės:

3.2.1. ARROW (angl. Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) (http://www.arrow-net.eu);

3.2.2. Virtualusis tarptautinis autoritetinis failas (angl. Virtual International Authority File VIAF) (http://www.viaf.org);

3.2.3. Rašytojų, dailininkų ir jų teisių perėmėjų duomenų bazė (angl. Writers, Artists and their Copyright Holders database - WATCH) (http://norman.hrc.utexas.edu/watch);

3.2.4. E. paveldas (http://www.epaveldas.lt/);

3.2.5. ELABa (http://www.elaba.lt);

3.2.6. Lituanistika (http://lituanistika.library.lt);

3.2.7. Google (https://www.google.lt);

3.2.8. Bing (http://www.bing.com);

3.2.9. Vikipedija (http://www.wikipedia.org);

3.2.10. Amazon (http://www.amazon.com);

3.2.11. Google Books (https://books.google.com);

3.2.12.Ibooks (https://itunes.apple.com);

3.2.13. Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso bibliotekos duomenų bazė (angl. Library of Congress) (http://www.loc.gov);

3.2.14. Žmonių paieškos svetainė (http://www.usidentify.com/);

3.2.15. Tarptautinis standartinis teksto kodas (http://www.istc-international.org);

3.2.16. Tarptautinis standartinis vardo identifikatorius (http://www.isni.org/);

3.2.17. Elektroninio archyvo informacinė sistema – EAIS (http://eais-pub.archyvai.lt);

3.2.18. Amerikos lietuvių kultūros duomenų bazė – ALKA (http://www.litua.com/lt).

4. Informaciniai leidiniai:

4.1. Lietuviškieji slapyvardžiai: lietuviškos spaudos iki 1990 m. slapyvardžių sąvadas (sud. J. Mačiulis). Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2004 m.– ISBN 9955-541-28-8;

4.2. Apie lietuviškuosius slapyvardžius: straipsnių rinkinys (sud. Jonas Mačiulis). Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008. – ISBN 978-9955-541-96-7.

 

II SKYRIUS

PAIEŠKOS ŠALTINIAI, NAUDOJAMI LAIKRAŠČIŲ, ŽURNALŲ, KITŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ TEISIŲ TURĖTOJŲ PAIEŠKAI

 

5. Nacionalinės meno kūrėjų organizacijos, kolektyvinio administravimo asociacijos:

5.1. Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA) (http://www.lmka.lt);

5.2. Lietuvos leidėjų asociacija (http://www.lla.lt);

5.3. Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija (http://www.nrmlla.lt);

5.4. Lietuvos mokslininkų sąjunga (http://www.lms.lt/);

5.5. Lietuvos žurnalistų sąjunga (http://www.lzs.lt/);

5.6. Lietuvos žurnalistų draugija (http://www.lzdraugija.lt);

5.7. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (http://www.llvs.lt/);

5.8. Nacionalinė karikatūristų asociacija "Humor Sapiens" (http://www.humorsapiens.lt/);

5.9. Autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija – Asociacija LATGA (http://www.latga.lt);

6. Tarptautinės ir regioninės meno kūrėjų organizacijos, kolektyvinio administravimo asociacijos, kultūros paveldo ir kitos įstaigos:

6.1. Tarptautinė žurnalistų federacija (angl. International Federation of Journalists – IFJ) (http://www.ifj.org);

6.2. Tarptautinė atgaminimo teises administruojančių organizacijų federacija (angl. International Federation of Reproduction Rights Organisations – IFRRO) (http://www.ifrro.org/);

6.3. Pasaulinė laikraščių ir naujienų asociacija (angl. World Association of Newspapers and News Publishers  - WAN-IFRA) (http://www.wan-ifra.org);

6.4. Europos žurnalistų federacija (angl. European Federation of Journalists – EFJ) (http://www.europe.ifj.org);

6.5. Europos žurnalų, žiniasklaidos asociacija (angl. European Magazine Media Association – EMMA) (http://www.magazinemedia.eu);

6.6. Europos archyvų grupė (angl. European Archives Group – EAG) (http://ec.europa.eu);

6.7. Europos nacionalinių archyvarų taryba (angl. European Board of National Archivists – EBNA) (http://ebna.eu/).

7. Elektroninės duomenų bazės, katalogai:

7.1. Tarptautinio standartinio periodinio leidinio numerio (ISSN) nacionalinė agentūra (http://www.issn.org);

7.2. Lietuvos laikraščiai internete (http://www.laikrasciai.lt/);

7.3. Lietuvos elektroninė periodika (http://www.eperiodika.lt/);

7.4. Bibliografinių duomenų katalogas (World Cat) (http://www.worldcat.org);

7.5. Google (https://www.google.lt);

7.6. Bing (http://www.bing.com);

7.7. Vikipedija (http://www.wikipedia.org);

7.8. Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso bibliotekos duomenų bazė (angl. Library of Congress) (http://www.loc.gov);

7.9. Amerikos lietuvių kultūros duomenų bazė – ALKA (http://www.litua.com/lt).

 

III SKYRIUS

PAIEŠKOS ŠALTINIAI, NAUDOJAMI VAIZDUOJAMOJO MENO KŪRINIŲ (FOTOGRAFIJŲ, ILIUSTRACIJŲ, DIZAINO, ARCHITEKTŪROS KŪRINIŲ, KITŲ VAIZDUOJAMOJO MENO KŪRINIŲ) IŠLEISTŲ DIENORAŠČIUOSE, LAIKRAŠČIUOSE IR ŽURNALUOSE AR KITUOSE KŪRINIUOSE, TEISIŲ TURĖTOJŲ PAIEŠKAI

 

8. Nacionalinės meno kūrėjų organizacijos, kolektyvinio administravimo asociacijos, kultūros paveldo ir kitos įstaigos:

8.1. Lietuvos meno kūrėjų asociacija – LMKA (http://www.lmka.lt/);

8.2. Lietuvos analoginės fotografijos asociacija – LAFA (http://analoginefotografija.lt/);     

8.3. Lietuvos architektų sąjunga – LAS (http://www.architektusajunga.lt/);

8.4. Lietuvos dailininkų sąjunga – LDS (http://www.artistsassociation.lt/);

8.5. Lietuvos dizainerių sąjunga – LDiS (http://www.ldis.eu/);

8.6. Lietuvos fotomenininkų sąjunga (http://www.photography.lt/);

8.7. Lietuvos grafinio dizaino asociacija – LGDA (http://www.lgda.lt/);

8.8. Lietuvos tautodailininkų sąjunga. Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija (http://www.lietuvostautodaile.lt/);

8.9. Nacionalinė karikatūristų asociacija "Humor Sapiens" (http://www.humorsapiens.lt/);

8.10. Autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija – Asociacija LATGA (http://www.latga.lt);

8.11. Lietuvos dailės muziejus (http://www.ldm.lt/);

8.12. Šiaulių „Aušros“ muziejus (http://www.ausrosmuziejus.lt);

8.13. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (http://www.ltmkm.lt);

8.14. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (http://www.ciurlionis.lt/);

8.15. Lietuvos valstybės istorijos archyvas – LVIA (http://www.archyvai.lt/);

8.16. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras – LTSC (http://www.lithuanianresearch.org/).

9. Tarptautinės ir regioninės meno kūrėjų organizacijos, kolektyvinio administravimo asociacijos, kultūros paveldo ir kitos įstaigos:

9.1.Europos vaizduojamojo meno kūrėjų organizacija (angl. European Visual Artists – EVA) (http://www.evartists.org/);

9.2. Europos archyvų grupė (angl. European Archives Group – EAG) (http://ec.europa.eu);

9.3. Europos nacionalinių archyvarų taryba (angl. European Board of National Archivists – EBNA) (http://ebna.eu/);

10. Elektroninės duomenų bazės, katalogai ir kiti informaciniai leidiniai:

10.1. Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) duomenų bazė (www.rubinaitis.lnb.lt);

10.2. Skulptūros meno tinklalapis (http://www.skulptoriai.lt/);

10.3. Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso bibliotekos duomenų bazė (angl. Library of Congress) (http://www.loc.gov);

10.4. Vaizduojamojo meno autorių ir teisių turėtojų duomenų bazė (angl. Plus Registry) (http://www.plusregistry.org);

10.5. Google (https://www.google.lt);

10.6. Bing (http://www.bing.com);

10.7. Vikipedija (http://www.wikipedia.org);

10.8. Amerikos lietuvių kultūros duomenų bazė – ALKA (http://www.litua.com/lt/zinynas/alka).

11. Informaciniai leidiniai:

11.1. Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai: biobibliografinis žodynas (sud. Vida Narščiuvienė). Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009.

 

IV SKYRIUS

PAIEŠKOS ŠALTINIAI, NAUDOJAMI AUDIOVIZUALINIŲ KŪRINIŲ IR FONOGRAMŲ TEISIŲ TURĖTOJŲ PAIEŠKAI

 

12. Nacionalinės meno kūrėjų organizacijos, kolektyvinio administravimo asociacijos, kultūros paveldo ir kitos įstaigos:

12.1. Lietuvos meno kūrėjų asociacija – LMKA (http://www.lmka.lt);

12.2. Lietuvos kinematografininkų sąjunga (http://www.kinosajunga.lt/);

12.3. Lietuvos kompozitorių sąjunga (http://www.lks.lt/);

12.4. Lietuvos muzikų sąjunga (http://www.muzikusajunga.lt);

12.5. Autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija – Asociacija LATGA (http://www.latga.lt);

12.6. Lietuvos gretutinių teisių asociacija - AGATA (http://www.agata.lt/);

12.7. Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA (http://www.avaka.lt/);

12.8. Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (http://www.lrt.lt/);

12.9. Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos (http://www.lkc.lt/);

12.10. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (http://www.archyvai.lt);

12.11. Viešoji įstaiga Muzikos informacijos ir leidybos centras (http://www.mic.lt/);

12.12. Lietuvos aklųjų biblioteka – LAB (http://www.labiblioteka.lt/).

13. Tarptautinės ir regioninės meno kūrėjų organizacijos, kolektyvinio administravimo asociacijos ir kitos įstaigos:

13.1. Tarptautinė fonogramų industrijos federacija (angl. The International Federation of the Phonographic Industry  - IFPI) (http://www.ifpi.org);

13.2. Europos archyvų grupė (angl. European Archives Group – EAG) (http://ec.europa.eu);

13.3. Europos nacionalinių archyvarų taryba (angl. European Board of National Archivists – EBNA) (http://ebna.eu/).

14. Internetinės duomenų bazės ir katalogai:

14.1. Lietuvos gretutinių teisių asociacijos - AGATA nacionalinių įrašų duomenų bazė PAKARTOT (https://www.pakartot.lt);

14.2. Tarptautinio standartinio audiovizualinio kūrinio numerio (angl. International Standard Audiovisual Number  - ISAN) tarptautinė agentūra (http://www.isan.org);

14.3. Tarptautinio standartinis muzikos kūrinio numerio (angl. International Standard Music Work Code - ISWC) tarptautinė agentūra (http://www.iswc.org);

14.4. Tarptautinio standartinio fonogramos numerio (angl. International Standard Recording Code - ISRC) tarptautinė agentūra (https://www.usisrc.org);

14.5. Google (https://www.google.lt);

14.6. Bing (http://www.bing.com);

14.7. Vikipedija (http://www.wikipedia.org);

14.8. Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso bibliotekos duomenų bazė (angl. Library of Congress) (http://www.loc.gov);

14.9. Amerikos lietuvių kultūros duomenų bazė – ALKA (http://www.litua.com/lt/zinynas/alka).

 

_______________________