VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2001 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 56 „DĖL „BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ AVARINIO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS REIKALAVIMŲ“ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. liepos 23 d. Nr. 22.3-119

Vilnius

 

1. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 56 „Dėl „Branduolinės energetikos objektų avarinio elektros energijos tiekimo sistemų įrengimo ir eksploatacijos reikalavimų“ patvirtinimo“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                       Michail Demčenko