LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. VASARIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 73 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ GRUPIŲ PAGAL BENDRINĮ PAVADINIMĄ JŲ BAZINEI KAINAI NUSTATYTI PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 6 d. Nr. V-28

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 9 d. įsakymą Nr. 73 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų grupių pagal bendrinį pavadinimą jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. T v i r t i n u Kompensuojamųjų vaistinių preparatų grupių pagal bendrinį pavadinimą jų bazinei kainai nustatyti sąrašą (pridedamas).“

2. Pripažįstu netekusiu galios 2.1.1 papunktį.

3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu Kompensuojamųjų vaistinių preparatų grupes pagal bendrinį pavadinimą jų  bazinei kainai nustatyti ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2000 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 73

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2017 m. sausio 6 d.

įsakymo Nr. V-28

redakcija)

 

 

KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ GRUPių PAGAL BENDRINĮ PAVADINIMĄ JŲ BAZINEI KAINAI NUSTATYTI sąrašas

 

Eil. Nr.

Vaistinių preparatų grupės pavadinimas

Farmacinė forma

1.

Geriamieji kieti paprasto

atpalaidavimo

Granulės (išskyrus granules suspensijai), pastilės, kapsulės, piliulės, milteliai, tabletės, taip pat ir tirpios, burnoje disperguojamosios tabletės ir kramtomosios tabletės

2.

Geriamieji kieti pailginto

atpalaidavimo

Granulės (išskyrus granules suspensijai), pastilės, kapsulės, piliulės, milteliai, tabletės, taip pat ir tirpiosios, burnoje disperguojamosios tabletės ir kramtomosios tabletės

3.

Geriamieji kieti paprasto atpalaidavimo,

vaikams

Granulės (išskyrus granules suspensijai), pastilės, kapsulės, piliulės, milteliai, tabletės, taip pat ir tirpiosios, burnoje disperguojamosios tabletės ir kramtomosios tabletės

4.

Geriamieji kieti pailginto

atpalaidavimo,

vaikams

Granulės (išskyrus granules suspensijai), pastilės, kapsulės, piliulės, milteliai, tabletės, taip pat ir tirpiosios, burnoje disperguojamosios tabletės ir kramtomosios tabletės

5.

Geriamieji skysti

Emulsija, granulės suspensijai, lašai, tirpalas, sirupas, suspensija, gelis, liofilizatas

6.

Geriamieji skysti (vaikams iki 6 metų amžiaus)

Emulsija, granulės suspensijai, lašai, tirpalas, sirupas, suspensija, gelis, liofilizatas

7.

Injekciniai paprasto atpalaidavimo

Injekciniai tirpalai, emulsijos, suspensijos, milteliai, tabletės

8.

Injekciniai

pailginto atpalaidavimo

Injekciniai tirpalai, emulsijos, suspensijos, milteliai, tabletės

9.

Išoriniai skysti

Emulsijos, tirpalai, losjonai 

10.

Išoriniai kremai

Kremas

11.

Išoriniai tepalai

Tepalas

12.

Išoriniai geliai

Gelis

13.

Makšties kieti

Kapsulės, tabletės, tamponas

14.

Makšties minkšti

Kremas, putos, gelis, tepalas, ovulės, želatininės kapsulės

15.

Makšties skysti

Tirpalas, suspensija, emulsija

16.

Rektaliniai skysti

Tirpalas, suspensija, emulsija

17.

Rektaliniai kieti

Kapsulės, tabletės, tamponai

18.

Rektaliniai minkšti

Žvakutės, kremas, gelis, tepalas, putos, želatininės kapsulės

19.

Pleistrai

Gydomosios sistemos – pleistrai, plėvelės, lakas

20.

Akių lašai

Tirpalai, suspensijos

21.

Ausų lašai

Tirpalai, suspensijos

22.

Nosies lašai

Tirpalai, suspensijos

23.

Įkvepiamieji

skysti

Suslėgta inhaliacinė emulsija, suspensija, tirpalas

24.

Įkvepiamieji kieti

Milteliai, milteliai-kieta kapsulė, dozuoti milteliai

25.

Įkvepiamieji

skysti

(vaikams)

Suslėgta inhaliacinė emulsija, suspensija, tirpalas

26.

Įkvepiamieji kieti

(vaikams)

Milteliai, milteliai-kieta kapsulė, dozuoti milteliai

27.

Nosies purškalai

Emulsija, suspensija, tirpalas

28.

Nosies purškalai (vaikams)

Emulsija, suspensija, tirpalas

 

_________________