Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 m. birželio 25 d. nutarimo nr. 595 „DĖL NACIONALINIŲ MATAVIMO VIENETŲ ETALONŲ KŪRIMO, TVIRTINIMO, TOBULINIMO, IŠLAIKYMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO IR NACIONALINIŲ MATAVIMO VIENETŲ ETALONŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO, NACIONALINIO METROLOGIJOS INSTITUTO IR PASKIRTŲJŲ INSTITUTŲ PASKYRIMO“ pakeitimo

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. 27

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Nacionalinių matavimo vienetų etalonų kūrimo, tvirtinimo, tobulinimo, išlaikymo ir panaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl Nacionalinių matavimo vienetų etalonų kūrimo, tvirtinimo, tobulinimo, išlaikymo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir Nacionalinių matavimo vienetų etalonų sąrašo patvirtinimo, nacionalinio metrologijos instituto ir paskirtųjų institutų paskyrimo“, ir 39 punktą išdėstyti taip:

39. Etalono išlaikymas yra finansuojamas iš įgaliotam institutui skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) iš įgalioto instituto veiklos pajamų, gautų naudojant etaloną ir (arba) jo sudedamąsias dalis, ir (arba) kitų lėšų.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                      Žygimantas Vaičiūnas