LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL tinkamų atnaujinTi PASTATŲ SĄRAŠO 2017 metams patvirtinimo

 

2017 m. birželio 1 d. Nr. 1-144

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 „Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“, 23.1 papunkčiu ir Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-47 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos patvirtinimo“, 31, 32 ir 35 punktais:

1. T v i r t i n u Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą 2017 metams (pridedama).

2. N u s t a t a u , kad Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2017 metams pastatams nustatomas 3 proc. valstybės pastatų atnaujinimo rodiklis (pastatų ploto norma).

3. N u s t a t a u , kad į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą 2017 metams įtrauktų pastatų valdytojai, kurių pastatų energinio efektyvumo didinimo projektai finansavimui bus atrenkami vadovaujantis Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra laikomi Pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų vykdytojais.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                    Žygimantas Vaičiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 1 d.

įsakymu Nr. 1-144

 

 

TINKAMŲ ATNAUJINTI PASTATŲ SĄRAŠAS 2017 METAMS

 

Eil. Nr.

Pastatas

Faktinės elektros energijos sąnaudos

Faktinės šilumos energijos sąnaudos

Lyginamosios šilumos sąnaudos patalpų plotui

Pavadinimas

Unikalus Nr.

Adresas

Pastato valdytojo pavadinimas

MWh/metai

MWh/šildymo sezonui

Wh/(m2*DL)

1

Administracinis

278930001015

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. P. Puzino g. 12

Panevėžio pataisos namai

350,00

254,840

85,25

2

Bendrabutis Nr.2

278930001037

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. P. Puzino g. 12

Panevėžio pataisos namai

350,00

168,040

85,25

3

Bendrabutis Nr.1

278930001026

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. P. Puzino g. 12

Panevėžio pataisos namai

350,00

416,550

85,25

4

Vaikų darželis – lopšelis

278930001060

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. P. Puzino g. 12

Panevėžio pataisos namai

350,00

142,550

85,24

5

Bendrabutis

499560088129

Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių II k.

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

158,641

284,372

78,72

6

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (A. ir P. Galaunių namai)

199370417011

Kauno m. sav. Kauno m. Vydūno al. 2

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

3,94

133,168

77,30

7

Bendrabutis, II sektorius

499560088118

Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių II k.

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

156,924

252,637

73,48

8

Vaikų literatūros muziejus

199350058014

Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 13

Maironio lietuvių literatūros muziejus

5,29

89,87

65,42

9

Administracinis

189300007010

Marijampolės sav. Marijampolės m. Vytauto g. 19

Valstybės įmonė Turto bankas

19,870

127,562

65,17

10

Administracinis (Marijampolės AVPK)

399200019012

Vilkaviškio r. sav. Vilkaviškio m. Vytauto 6

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Marijampolės AVPK)

64,04

172,70

60,32

11

Administracinis pastatas

339640189015

Alytaus r. sav. Kalesninkų k. Žvejų g. 7

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

86,560

42,16

56,38

12

Mokymo įstaiga

109570081011

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 5

Vilniaus kolegija

180,857

440,789

54,78

13

Kauno kolegija

199000178078

Kauno m. sav. Kauno m. Aukštaičių 53a

Kauno kolegija

17,18

84,33

54,20

14

Ambulatorija

119590040229

Alytaus m. sav. Alytaus m. Ulonų g. 8A

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

1810,71

123,037

53,62

15

Mokykla

119590040183

Alytaus m. sav. Alytaus m. Ulonų g. 8A

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

1810,71

205,221

53,62

16

Baudos izoliatorius

119590040207

Alytaus m. sav. Alytaus m. Ulonų g. 8 A

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

1810,71

185,631

53,62

17

Pasimatymų pastatas

119590040107

Alytaus m. sav. Alytaus m. Ulonų g. 8A

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

1810,71

80,034

53,61

18

Kareivinės

106990001112

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. M. K. Paco g. 4

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

228,661

307,990

53,06

19

Administracinis pastatas

679340003042

Pasvalio r. sav. Pasvalio m. P. Avižonio g. 25

Pasvalio rajono apylinkės teismas

14,500

62,0319

52,46

20

Mokymo dirbtuvės

440000707948

Kelmės r. sav. Budraičių k. Mokyklos g. 12

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

57,375

175,34

52,29

21

Kauno kolegija

199230046010

Kauno m. sav. Kauno m. Mackevičiaus 27

Kauno kolegija

15,65

102,460

51,42

22

Lietuvos rusų dramos teatras

109401178016

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Basanavičiaus g. 13

Lietuvos rusų dramos teatras

178 394

506,629

51,32

23

Laikrodžių muziejus

219000026016

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Liepų g. 12

Lietuvos dailės muziejus

37,347

125,568

50,75

24

Administracinis

779300016013

Tauragės r. sav. Tauragės m. Jūros g. 3

Valstybės įmonė Registrų centras

44,938

112,307

50,53

25

Kontrolinis praleidimo punktas

499870079012

Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių II k. Pravieniškių g. 57

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

621,935

146,33

50,38

26

Gydomasis korpusas

499870079034

Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių II k. Pravieniškių g. 57

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

621,935

129

50,38

27

5C2p Klubas

499870079056

Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių II k. Pravieniškių g. 57

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

621,935

126,85

50,38

28

Kauno kolegija

199230046065

Kauno m. sav. Kauno m. K. Šklėrio 1

Kauno kolegija

19,50

73,65

49,90

29

Radvilų rūmų ansamblis-Muziejus

109401925017

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilniaus g. 24

Lietuvos dailės muziejus

6,801

253,774

49,19

30

Laboratorinis pastatas

109620439014

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 36

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

303,915

208,13

46,96

31

Veterinarinė klinika

419403322013

Vilniaus r. sav. Buivydiškių km. Dvaro g. 1

Vilniaus kolegija

24 045

188,320

46,68

32

Administracinis

779390047019

Tauragės r. sav. Tauragės m. Vasario 16-osios 6

Valstybės įmonė Turto bankas

91,811

235,16

46,29

33

Policijos komisariatas (Alytaus AVPK)

699660017019

F. Martišiaus g. 1, Prienai, Prienų r. sav.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Alytaus AVPK)

36,50

104,10

45,91

34

Chodkevičių rūmai-Muziejus

440008339956

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Didžioji g. 4

Lietuvos dailės muziejus

119,89

422,817

45,16

35

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

719860036019

Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Gedimino g. 81

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras

236,778

769,99

44,85

36

Bendrabutis

499700139126

Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių II k. Pašulių g. 20

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

95,216

117,957

44,40

37

Lietuvos švietimo istorijos muziejus

199200277018

Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 52

Lietuvos švietimo istorijos muziejus

20,535

136,34

44,26

38

Rėžiminis korpusas

190190018015

Kauno m. sav. Kauno m. A. Mickevičiaus g. 11

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

424,409

737,810

43,95

39

Bendrabutis

499700139112

Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių II k. Pašulių g. 9

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

97,958

118,362

42,81

40

Bendrabutis

499700139109

Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių II k. Pašulių g. 20

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

97,658

118,362

42,81

41

Gydymo paskirties pastatas

109860085018

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pušyno kelias 23

Viešoji įstaiga "Pušyno kelias"

38,2

238,72

42,01

42

Švietimo informacinių technologijų centras

109402187010

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Suvalkų g. 1

Švietimo informacinių technologijų centras

0,177

134,600

41,29

43

Valgykla, klubas, medicinos punktas, III sektorius

499620103030

Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių II k.

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos

119,243

145,362

40,99

44

Administracinis pastatas

739350006010

Nepriklausomybės a. 15, Rokiškis

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius

37,579

137,700

40,92

45

Vaikų pensionatas

329910040010

Akmenės r. sav. Paeglesių k. Sodų g. 1

Ventos socialinės globos namai

340,600

895,827

40,88

46

Vaikų pensionatas

329910040021

Akmenės r. sav. Paeglesių k. Sodų g. 1

Ventos socialinės globos namai

340,600

197,273

40,88

47

Kultūros paskirties pastatas

219640006014

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Danės g. 19

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

126,121

633,450

40,62

 

 

TINKAMŲ ATNAUJINTI PASTATŲ SĄRAŠO 2017 METAMS PAPILDYMAS[1]

 

Eil. Nr.

Pastatas

Investicijų sumos ir sutaupytos energijos santykis

Pavadinimas

Unikalus Nr.

Adresas

Pastato valdytojo pavadinimas

EUR/kWh per metus

48

Mokykla

549840097010

J. Janonio g. 11, Kelmė

Kelmės profesinio rengimo centras

0,92

49

Gydymo paskirties pastatas

109610085014

Gerosios Vilties g. 3, Vilnius

Vilniaus priklausomybės ligų centras

1,73

50

Administracinis

669700282012

Veterinarijos g. 2, Pažagienių k., Panevėžio raj.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

1,77

51

Administracinis

199810084014

L. Sapiegos g. 12, Kaunas

Turto bankas

1,87

52

Kultūros paskirties pastatas

199860076013

Radastų g. 2, Kaunas

Kauno apskrities viešoji biblioteka

2,28

53

Administracinis

189300008019

Vytauto g. 28, Marijampolė

Turto bankas

2,35

54

M. Žilinsko dailės galerija

199890117010

Nepriklausomybės g. 12, Kaunas

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

2,35

55

Administracinis

619360015020

Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

2,56

56

Administracinis

119740049010

Naujoji g. 2, Alytus

Turto bankas

2,77

 

 

 [1] Pagal Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-47 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos patvirtinimo“, 35 punktą.