LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-257 „DĖL NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ VIEŠŲJŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ IR SU JIEMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIA AR KITAIP VALDOMA IR (ARBA) NAUDOJAMA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA DIRBANČIŲ ASMENŲ (ĮSKAITANT NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ PRIEŽIŪROS ORGANŲ NARIUS, VALDYMO ORGANŲ NARIUS IR VIENASMENIUS VALDYMO ORGANUS), TAIP PAT ASMENŲ, KURIEMS DĖL JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ AR PAVESTO DARBO BŪTŲ SUTEIKTA TEISĖ BE PALYDOS PATEKTI PRIE ĮMONIŲ INFRASTRUKTŪROS AR PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL ŠIOS INFRASTRUKTŪROS FUNKCIONAVIMO, EINAMŲ PAREIGŲ SĄRAŠO

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 13 d. Nr. D1-219

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu  Nr. D1-257 „Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir su jiems nuosavybės teise priklausančia ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“

Generalinis direktorius

Technikos direktorius

Administracijos ir bendrųjų reikalų direktorius

Avarinės tarnybos viršininkas

Eksploatacijos skyriaus viršininkas

Energetikos ir metrologijos skyriaus viršininkas–vyriausiasis energetikas

Elektrotechnikos tarnybos vadovas

Elektrotechnikas (budintis)

Inžinierius geologas

Informacinių technologijų skyriaus viršininkas

Vandens tyrimo laboratorijos vedėjas

Vyresnysis inžinierius (technologinių procesų valdymo)

Vyresnysis inžinierius (tinklų eksploatacijai)

Vyriausiasis technologas (Centrinės dispečerinės)

Vyriausiasis technologas (Nuotekų valyklos)

Nuotekų valyklos viršininkas

Nuotekų valyklos viršininko pavaduotojas

Inžinierius technologas, technologas

Inžinierius mechanikas

Inžinierius automatikas

Inžinierius elektros ūkiui

Operatorius (valdymo pulto)

Operatorius (technologinių procesų)“

 

2.  Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17.

Uždaroji akcinė bendrovė „Giraitės vandenys“

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas vandentvarkai

Ekologas

Inžinieriai

Padalinio vadovas“

 

3.  Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

„44.

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių vandenys“

Valdybos narys

Generalinis direktorius

Technikos direktorius

Plėtros direktorius

Automatikos inžinierius

Avarinės tarnybos viršininkas

Elektrikas operatorius

Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus viršininkas

Informacinių sistemų skyriaus viršininkas

Inžinierius

Meistras

Nuotekų siurblinių meistras

Nuotekų valyklos viršininkas

Nutekėjimų paieškos ir diagnostikos tarnybos viršininkas

Operatorius

Technikos direktoriaus pavaduotojas

Tinklų tarnybos viršininkas

Vandenruošos ir tinklų departamento vadovas

Vandenruošos ir vandentiekio siurblinių tarnybos viršininkas

Vandens tyrimų laboratorijos viršininkas

Vyresnysis operatorius“

 

4. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

„50.

Uždaroji akcinė bendrovė „Tauragės vandenys“

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas

Technikos direktorius

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos inžinierius

Nuotekų tinklų tarnybos viršininkas

Vandentiekio cecho viršininkas

Kaimo vandentiekio tarnybos viršininkas

Vyriausiasis energetikas

Vyriausiasis mechanikas

Nuotekų valymo tarnybos viršininkas

Nuotekų valymo tarnybos inžinierius-technologas

Nuotekų valymo tarnybos inžinierius

Vandens laboratorijos vedėjas

Vandens laboratorijos vyresnysis inžinierius

Vandens laboratorijos inžinierius

Vandens laboratorijos laborantas

Šaltkalvisremontininkas

Šaltkalviselektrikas

Šaltkalvissuvirintojas

Elektromonteris aptarnaujantis elektros įrengimus

Dispečerinės įrangos ir teleautomatikos elektromonteris

Vyr. operatorius

Elektromonteris aptarnaujantis elektros įrengimus-valymo įrengimų operatorius

Teleautomatikos ir dispečerinės įrangos elektromonterisvalymo įrengimų operatorius

Valymo įrengimų operatorius“

 

5.  Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

„54.

Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“

Direktorius

Gamybos direktorius

Inžinierius–darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas

Vandentiekio ūkio viršininkas

Meistras

Technikas

Operatorius

Vandentiekio ūkio avarinių atstatymo darbų šaltkalvis

Nuotekų ūkio viršininkas

Vyriausias operatorius

Vandenvalos įrenginių operatorius

Siurblių įrengimų mašinistas

Nuotekų ūkio avarinių atstatymo darbų šaltkalvis

Vyriausiasis energetikas

Komercijos ir mechanikos tarnybos viršininkas

Automatikas

Elektrikas

Inžinierius–chemikas

Inžinierius–biologas“

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministerijos

2021-02-09 raštu Nr. 1D-730

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos valstybės

saugumo departamento

2021-02-10 raštu Nr. 18-1418