INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 5V-138 „DĖL BENDRŲJŲ (VISIEMS VIENODŲ) ŽINYBINIŲ SAUGUMO PRIEŽIŪROS TARNYBŲ STEIGIMO IR VEIKLOS TAISYKLIŲ, DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ LEIDIMUI AUTOMATIZUOTAI APDOROTI ĮSLAPTINTĄ INFORMACIJĄ IŠDUOTI, RENGIMO IR LEIDIMŲ AUTOMATIZUOTAI APDOROTI ĮSLAPTINTĄ INFORMACIJĄ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ IR AUTOMATIZUOTO DUOMENŲ APDOROJIMO SISTEMŲ IR TINKLŲ, KURIUOSE BUS SAUGOMA, APDOROJAMA AR KURIAIS BUS PERDUODAMA ĮSLAPTINTA INFORMACIJA, SAUGUMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“

PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. gruodžio 4 d. Nr. 5V-100

Vilnius

 

 

Pripažįstu netekusiu galios Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. 5V-138 „Dėl Bendrųjų (visiems vienodų) žinybinių saugumo priežiūros tarnybų steigimo ir veiklos taisyklių, Dokumentų, reikalingų leidimui automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išduoti, rengimo ir leidimų automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją išdavimo taisyklių ir Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, kuriuose bus saugoma, apdorojama ar kuriais bus perduodama įslaptinta informacija, saugumo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Evaldas Serbenta