herbas_jb_sm

Joniškio rajono savivaldybės administracija

 

ĮSAKYMAS

DĖL informacinių skelbimų kabinimo joniškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje taisyklių patvirtinimo

 

2008 m. sausio 10 d. Nr. A-36

Joniškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 11 straipsnio 2 dalimi ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo“ 1.2 ir 1.4 punktais:

1. T virtinu Informacinių skelbimų kabinimo Joniškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. spalio 7 d. įsakymą Nr. A-348 „Dėl informacinių skelbimų kabinimo Joniškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje tvarkos“ ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. A-489 „Dėl informacinių skelbimų kabinimo Joniškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje tvarkos pakeitimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Raimundas Tiškevičius

 


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2008 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-36

 

 

INFORMACINIŲ SKELBIMŲ KABINIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SKELBIMŲ LENTOJE TAISYKLĖS

 

 

1. Joniškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje visuomenei aktualią informaciją gali skelbti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

2. Asmenys, norintys Joniškio rajono savivaldybės skelbimų lentoje paskelbti informaciją, privalo kreiptis į Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiąjį specialistą (ryšių su visuomene) (118 kab.) ir jam perduoti norimą paskelbti informaciją.

3. Už informacinių skelbimų kabinimą skelbimų lentoje atsakingas Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas (ryšių su visuomene).

4. Savavališkai kabinti informacinius skelbimus draudžiama.

 

_________________________