herbas2

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO ALANTOS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ ILGALAIKĖS IR TRUMPLAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

2011 m. rugpjūčio 11 d. Nr. B1-172

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba nusprendžia nustatyti Molėtų rajono Alantos senelių globos namų:

1. ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmenims paslaugos kainą - 1712,04 Lt per mėnesį;

2. ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos asmenims su sunkia negalia paslaugos kainą - 1779,27 Lt per mėnesį.

 

 

 

Meras                                                                                                        Stasys Žvinys