LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Sprendimas

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO nR. T3-83 „DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUSTATYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 29 d. Nr. T3-147

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsniu, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Šis sprendimas įsigalioja pagal pridedamą vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Prienų rajono savivaldybės teritorijoje grafiką“.

2. Papildyti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ 5 punktu ir jį išdėstyti taip:

„5. Patvirtinti pridedamą atliekų turėtojų, kuriems dėl blogo privažiavimo nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašą“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Alvydas Vaicekauskas


PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2008 m. gegužės 29 d.

sprendimu Nr. T3-147

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮSIGALIOJIMO GRAFIKAS

 

2008 m. liepos 1 d.

2008 m. spalio 1 d.

2008 m. gruodžio 1 d.

Seniūnija

Miestas, miestelis,

kaimas

Seniūnija

Miestas, miestelis,

kaimas

Seniūnija

Miestas, miestelis,

kaimas

1

2

3

4

5

6

Prienų

Prienų m.

 

 

 

 

Ašmintos

Ašmintos k.

Ašmintos

Alksniakiemio k.

Ašmintos

Malinavo k.

Ašmintos

Antakalnio k.

Ašmintos

Giniūnų k.

Ašmintos

Kalvių k.

Ašmintos

Bačkininkų k.

Ašmintos

Vangų k.

Ašmintos

Rūdupio k.

Ašmintos

Bagrėno k.

Ašmintos

Apušoto k.

Ašmintos

Antakalnio k.

Ašmintos

Pociūnų k.

Ašmintos

Pašventupio k.

Ašmintos

Patrakiemio k.

Ašmintos

Liepaloto k.

Ašmintos

Rūdupio k.

Ašmintos

Pabališkių k.

Ašmintos

Strielčių k.

Ašmintos

Žarijų k.

Ašmintos

Pošvenčio k.

Ašmintos

Važatkiemio k.

Ašmintos

Naujininkų k.

 

 

 

 

Ašmintos

Pagaršvio k.

 

 

 

 

Ašmintos

Davaitbalio k.

 

 

Jiezno

Jiezno m.

Jiezno

Anglininkų k.

Jiezno

Apušoto k.

Jiezno

Vėžionių k.

Jiezno

Benčiakiemio k.

Jiezno

Babiagūros k.

Jiezno

Kašonių k.

Jiezno

Julinavosk.

Jiezno

Būdos k.

Jiezno

Dukurnonių k.

Jiezno

Juodaviškių k.

Jiezno

Beniukų k.

Jiezno

Strazdiškiųk.

Jiezno

Jakniškių k.

Jiezno

Daukantų k.

Jiezno

Jiezno kolonijų k.

Jiezno

Kisieliškių k.

Jiezno

Dambavos k.

Jiezno

Kukiškių k.

Jiezno

Liciškėnų k.

Jiezno

Dvareliškių k.

Jiezno

Beržynųk.

Jiezno

Pelekonių k.

Jiezno

Grikapėdžio k.

 

 

Jiezno

Skodiškių k.

Jiezno

Jundeliškių k.

 

 

Jiezno

Slabados k.

Jiezno

Kadikų k.

 

 

Jiezno

Lingėniškių k.

Jiezno

 

 

 

Jiezno

Sobuvos k.

Jiezno

Kamainės k.

 

 

Jiezno

Sundakų k.

Jiezno

Kermošyno k.

 

 

Jiezno

Verbyliškių k.

Jiezno

Kiškeliškių k.

 

 

Jiezno

Vošiškių k.

Jiezno

Kupstinės k.

 

 

Jiezno

Žideikonių k.

Jiezno

Margų k.

 

 

Jiezno

Nibrių k.

Jiezno

Marginių k.

 

 

Jiezno

Beržynų k.

Jiezno

Mediniškių k.

 

 

 

 

Jiezno

Musninkų k.

 

 

 

 

Jiezno

Paverknių k.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Jiezno

Patilčių k.

 

 

 

 

Jiezno

Paviekšnių k.

 

 

 

 

Jiezno

Pečiauskų k.

 

 

 

 

Jiezno

Padriežiškių k.

 

 

 

 

Jiezno

Pikelionių k.

 

 

 

 

Jiezno

Pakrovų k.

 

 

 

 

Jiezno

Pranapolio k.

 

 

 

 

Jiezno

Sokonių k.

 

 

 

 

Jiezno

Steponiškių k.

 

 

 

 

Jiezno

Sodų k.

 

 

 

 

Jiezno

Šilinių k.

 

 

 

 

Jiezno

Truncų k.

 

 

 

 

Jiezno

Vilūnėlių k.

 

 

 

 

Jiezno

Vincentavos k.

 

 

 

 

Jiezno

Voseliūnų k.

 

 

 

 

Jiezno

Valiūniškių k.

Išlaužo

Išlaužo k.

Išlaužo

Pačiudiškių k.

Išlaužo

Antaniškių k.

Išlaužo

Čiudiškių k.

Išlaužo

Pakampiškių k.

Išlaužo

Garšvinės k.

Išlaužo

Dambravos k.

Išlaužo

Petelviškio k.

Išlaužo

Kliokiškės k.

Išlaužo

Gražučių k.

Išlaužo

Petraitiškių k.

Išlaužo

Mogiškių k.

Išlaužo

Lapupio k.

Išlaužo

Šaltiniškių k.

Išlaužo

Sprindiškių k.

Išlaužo

Pakumprio k.

 

 

Išlaužo

Šaltupio k.

Išlaužo

Rutkiškių k.

 

 

Išlaužo

Trakinės k.

Išlaužo

Šiauliškių k.

 

 

 

 

Pakuonio

Daugšiagirės k.

Pakuonio

Aštuonėlių k.

 

 

Pakuonio

Dvylikių k.

Pakuonio

Bačkininkėlių k.

 

 

Pakuonio

Laukiškių k.

Pakuonio

Būčkiemio k.

 

 

Pakuonio

Pakuonio mstl.

Pakuonio

Kėbliškių k.

 

 

Pakuonio

Pašventupio k.

Pakuonio

Kudirkų k.

 

 

Pakuonio

Patamulšio k.

Pakuonio

Margininkų k.

 

 

Pakuonio

Purvininkų k.

Pakuonio

Najų Vangų k.

 

 

Pakuonio

Seniūnų k.

Pakuonio

Pakuonio k.

 

 

Pakuonio

Valengiškių k.

Pakuonio

Pagirmuonio k.

 

 

 

 

Pakuonio

Sabalėnų k.

 

 

 

 

Pakuonio

Sodybų k.

 

 

 

 

Pakuonio

Šaltupio k.

 

 

 

 

Pakuonio

Žuvintos k.

 

 

Stakliškių

Stakliškių k.

Stakliškių

Alšininkų k.

Stakliškių

Akuškonių k.

Stakliškių

Želkūnų k.

Stakliškių

Antaveršio k.

Stakliškių

Amerikos k.

Stakliškių

Vyšniūnų k.

Stakliškių

Bagdoniškių k.

Stakliškių

Antapolio k.

Stakliškių

Sudvariškių k.

Stakliškių

Baudėjų k.

Stakliškių

Aukštojos k.

Stakliškių

Medžionių k.

Stakliškių

Būdų k.

Stakliškių

Ąžuolijos k.

Stakliškių

Pieštuvėnų k.

Stakliškių

Druskeliškių k.

Stakliškių

Buntiškių k.

Stakliškių

Gripiškių k.

Stakliškių

Gerulių k.

Stakliškių

Burokiškių k.

Stakliškių

Lielionių k.

Stakliškių

Intuponių k.

Stakliškių

Butkiškių k.

Stakliškių

Užuguosčio k.

Stakliškių

Jarmališkių k.

Stakliškių

Gineikonių k.

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Stakliškių

Dobrovolės k.

Stakliškių

Jaunionių k.

Stakliškių

Gonciūnų k.

Stakliškių

Lepelionių k.

Stakliškių

Jogalinos k.

Stakliškių

Gelionių k.

Stakliškių

Pikelionių k.

Stakliškių

Karklyniškių k.

Stakliškių

Giriotiškių k.

 

 

Stakliškių

Kielionių k.

Stakliškių

Juozapavos k.

 

 

Stakliškių

Krasausiškių k.

Stakliškių

Kazimieravos k.

 

 

Stakliškių

Kristapiškių k.

Stakliškių

Kermošyno k.

 

 

Stakliškių

Krusnėkų k.

Stakliškių

Kvedariškių k.

 

 

Stakliškių

Kvietkinės k.

Stakliškių

Margų k.

 

 

Stakliškių

Mockonių k.

Stakliškių

Masių k.

 

 

Stakliškių

Noreikiškių k.

Stakliškių

Paaukštojos k.

 

 

Stakliškių

Pakrovų k.

Stakliškių

Pagelužės k.

 

 

Stakliškių

Pamiškės k.

Stakliškių

Palapiškių k.

 

 

Stakliškių

Pazelvė k.

Stakliškių

Poliesio k.

 

 

Stakliškių

Popsių k.

Stakliškių

Riešutinės k.

 

 

Stakliškių

Pramiežių k.

Stakliškių

Sabališkių k.

 

 

Stakliškių

Rudomislės k.

Stakliškių

Salomenkos k.

 

 

Stakliškių

Rūdiškių k.

Stakliškių

Seniavos k.

 

 

Stakliškių

Stanuliškių k.

Stakliškių

Ustronės k.

 

 

Stakliškių

Šilelio k.

Stakliškių

Užukalnio k.

 

 

Stakliškių

Tauriekų k.

Stakliškių

Vispos k.

 

 

Stakliškių

Trakelių k.

 

 

 

 

Stakliškių

Trečionių k.

 

 

 

 

Stakliškių

Unkonių k.

 

 

 

 

Stakliškių

Virkinikų k.

 

 

 

 

Stakliškių

Vilkininkų k.

 

 

 

 

Stakliškių

Vydžionių k.

 

 

Šilavoto

Šilavoto k.

Šilavoto

Degimų k.

Šilavoto

Stuomenų k.

Šilavoto

Jiestrakio k.

Šilavoto

Prienlaukio k.

Šilavoto

Jiesenavos k.

Šilavoto

Klebiškio k.

Šilavoto

Skrynupio k.

Šilavoto

Pagirėlių k.

Šilavoto

Ingavangio k.

Šilavoto

Mieleiškampio k.

Šilavoto

Sarginės k.

Šilavoto

Meškapievio k.

Šilavoto

Juodaraiščio k.

Šilavoto

Elbietiškio k.

 

 

Šilavoto

Varnakės k.

Šilavoto

Mieldažiškių k.

 

 

Šilavoto

Naraukelio k.

Šilavoto

Rūdiškių k.

 

 

Šilavoto

Pakiauliškių k.

Šilavoto

Mikalinės k.

 

 

Šilavoto

Lieciškio k.

Šilavoto

Raudon upio k.

 

 

 

 

Šilavoto

Paskrynupio k.

 

 

 

 

Šilavoto

Pašlavančio k.

 

 

 

 

Šilavoto

Pagraižio k.

 

 

 

 

Šilavoto

Molinės k.

 

 

 

 

Šilavoto

Rūdos k.

 

 

 

 

Šilavoto

Naujojo Skrynupio k.

 

 

 

 

Šilavoto

Kuišių k.

 

 

 

 

Šilavoto

Pažarščio k.

 

 

 

 

Šilavoto

Naujasodžio k.

Naujosios Ūtos

Mieleišupio k.

Naujosios Ūtos

Dūmiškių k.

Naujosios Ūtos

Senaūčio k.

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Naujosios Ūtos

Naujosios Ūtos k.

Naujosios Ūtos

Juozapavo k.

Naujosios Ūtos

Serbentinės k.

 

Naujosios Ūtos

Pilotiškių k.

Naujosios Ūtos

Pašlavančio k.

Naujosios Ūtos

Tartupio- Mačiuliškių k.

Naujosios Ūtos

Šakališkių k.

Naujosios Ūtos

Skersabalio k.

Naujosios Ūtos

Tartupio-Pašlavančio k.

Naujosios Ūtos

Žemaitkiemio k.

Naujosios Ūtos

Skirptiškės k.

Naujosios Ūtos

Tartupio- Sruogos k.

 

 

Naujosios Ūtos

Skuigės k.

Naujosios Ūtos

Ūtos Sruogos k.

 

 

Naujosios Ūtos

Tartupio k.

Naujosios Ūtos

Užbalių k.

 

 

 

 

Naujosios Ūtos

Vartų k.

Veiverių

Barsukinės k.

Veiverių

Byliškių k.

SB „Ąžuolėlis“

SB „Gija“

SB „Giluma“

Veiverių

Bagotiškių k.

Veiverių

Byliškių k.

Veiverių

Tarputiškių k.

Veiverių

Banioniškių k.

Veiverių

Byliškių k.

SB „Beržas“

Veiverių

Šilėnų k.

Veiverių

 

Veiverių

Būdviečio 1 k.

Veiverių

Skerdupio k.

Veiverių

Barauskinės k.

Veiverių

Čiurlių k.

Veiverių

Belevičių k.

Veiverių

Graižbūdės k.

Veiverių

Gyvių k.

Veiverių

Būdviečio 2 k.

Veiverių

Janaukos k.

Veiverių

Grigaliūnų k.

Veiverių

Būdvietės k.

Veiverių

Kikiriškių k.

Veiverių

Juodbūdžio k.

Veiverių

Cikabūdės k.

Veiverių

Kliniškių k.

Veiverių

Karveliškių k.

Veiverių

Degimų k.

Veiverių

Obelinės k.

Veiverių

Kuprių k.

Veiverių

Samaniškių k.

Veiverių

Pabališkių k.

Veiverių

Leskavos k.

Veiverių

Gustaičių k.

Veiverių

Pakeklio k.

Veiverių

Liepabūdžio k.

Veiverių

Ragavos k.

Veiverių

Pirktavietės k.

Veiverių

Lizdeikių k.

Veiverių

Kampinių k.

Veiverių

Šimėkų k.

Veiverių

Mauručių k.

Veiverių

Keturakiškių k.

Veiverių

Zaščenkos k.

Veiverių

Meškynų k.

Veiverių

Puziškių k.

 

 

Veiverių

Mozūriškių k.

Veiverių

Patašinės k.

 

 

Veiverių

Naujo Klebiškio k.

Veiverių

Kraštekiškių k.

 

 

Veiverių

Padrečių k.

Veiverių

Kubelciškių k.

 

 

Veiverių

Pagramdinės k.

Veiverių

Lankelių k.

 

 

Veiverių

Pajiesio k.

Veiverių

Mažųjų Zariškių k.

 

 

Veiverių

Papilvio k.

SB „Aronija“

Veiverių

Mažųjųjų Zariškių k.

SB „Kamanė“

SB „Varnėnas“

SB „Kiminai“

SB „Dobilas“

SB „Žaltynė“

SB „Aušrinė“

SB „Vyturys“

 

 

1

2

3

4

5

6

Veiverių

Pažėrų k.

Veiverių

Papilvio k.

SB „Riešutas“

SB „Kedras“

SB „Draugystė“

 

 

Veiverių

Petkeliškių k.

Veiverių

Pašiekštupio k.

 

 

Veiverių

Skriaudžių k.

 

 

 

 

Veiverių

Šiūrupio k.

 

 

 

 

Veiverių

Šmurų k.

 

 

 

 

Veiverių

Tarpiškių k.

 

 

 

 

Veiverių

Tulauskų k.

 

 

 

 

Veiverių

Veiverių k.

 

 

 

 

Veiverių

Veiverių mstl.

 

 

 

 

Balbieriškio

Balbieriškio mstl.

Balbieriškio

Giraitiškių k.

Balbieriškio

Gudiškių k.

Balbieriškio

Aukštojo Balbieriškio k.

Balbieriškio

Išmanų k.

Balbieriškio

Medinų k.

Balbieriškio

Dargupių k.

Balbieriškio

Kelmanonių k.

Balbieriškio

Medvišių k.

Balbieriškio

Gerulių k.

Balbieriškio

Medžiukų k.

Balbieriškio

Navasiolkos k.

Balbieriškio

Kieliško k.

Balbieriškio

Melniškių k.

Balbieriškio

Pabrasčių k.

Balbieriškio

Kirmėliškio k.

Balbieriškio

Naravų k.

Balbieriškio

Ringėnų k.

Balbieriškio

Kunigiškių k.

Balbieriškio

Naujojo Balbieriškio k.

 

 

Balbieriškio

Mackių k.

Balbieriškio

Nešeikių k.

 

 

Balbieriškio

Mardosų k.

Balbieriškio

Paduoblio k.

 

 

Balbieriškio

Norkūnų k.

Balbieriškio

Rudžiakampių k.

 

 

Balbieriškio

Paprūdžių k.

Balbieriškio

Uosos k.

 

 

Balbieriškio

Pramezio k.

Balbieriškio

Vaivos k.

 

 

Balbieriškio

Putrišių k.

Balbieriškio

Vazgaikiemio k.

 

 

Balbieriškio

Sūkūrių k.

Balbieriškio

Zaslonos k.

 

 

Balbieriškio

Vartų k.

Balbieriškio

Žiegždrių k.

 

 

Balbieriškio

Žagarių k.

Balbieriškio

Žydaviškio k.

 

 

Balbieriškio

Žiūronių k.

Balbieriškio

Žvyrynų k.

 

 

 

__________________


PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2008 m. gegužės 29 d.

sprendimu Nr. T3-147

 

 

ATLIEKŲ TURĖTOJŲ, KURIEMS DĖL BLOGO PRIVAŽIAVIMO NĖRA GALIMYBĖS TEIKTI ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, SĄRAŠAS

 

Eil Nr.

Vardas,pavardė

Adresas

1.

Antanas Rutkauskas

Ašmintos sen., Mačiūnų k.

2.

Algirdas Gusas

Ašmintos sen., Kalvių k.

3.

Antanas Vaitauskas

Ašmintos sen., Bačkininkų k.

4.

Kazimiera Dockevičienė

Ašmintos sen., Antakalnio k.

5.

Konstantas Šimukauskas

Jiezno sen., Vošiškių k.

6.

Juozas Tirva

Jiezno sen., Paviekšnių k.

7.

Janė Kandrotienė

Jiezno sen., Paviekšnių k.

8.

PranasŽvirblys

Jiezno sen., Pelekonių k.

9.

Petras Valenta

Jiezno sen., Padriežiškių k.

10.

Jonas Karčiauskas

Jiezno sen., Padriežiškių k.

11.

Donata Bartkutė

Jiezno sen., Padriežiškių k.

12.

Bronė Kvizikevičienė

Jiezno sen., Padriežiškių k.

13.

Antanas Vaiciulevičius

Jiezno sen., Pikelionių k.

14.

Birutė Genovaitė Žilionienė

Jiezno sen., Pakrovų k.

15.

Benedikta Žilionienė

Jiezno sen., Pakrovų k.

16.

Aleksas Augustavičius

Jiezno sen., Vilūnėlių k.

17.

Teresė Lisajūtė

Jiezno sen., Sobuvos k.

18.

Marytė Labukienė

Jiezno sen., Pakrovų k.

19.

Arūnas Lukoševičius

Jiezno sen., Sobuvos k.

20.

Elena Slatkevičienė

Jiezno sen., Vošiškių k.

21.

Simas Petraška

Išlaužo sen., Antaniškių k.

22.

Alvydas Petkevičius

Išlaužo sen., Antaniškių k.

23.

Petras Zaleckas

Išlaužo sen. Sprindiškių k.

24.

Jonas Baranauskas

Išlaužo sen., Šiauliškių k.

25.

Adelė Gervaitė

Išlaužo sen., Šiauliškių k.

26.

Domicelė Danutė Cikanavičiūtė

Stakliškių sen., Sutruko k.

27.

Rasa Arminienė

Stakliškių sen., Pakrovų k.

28.

Eugenijus Ramansevičius

Stakliškių sen., Skerdimų k.

29.

Petronė Parniauskienė

Stakliškių sen., Butkiškių k.

30.

Ilona Lukoševičienė

Stakliškių sen., Gedanonių k.

31.

Petrė Ramaneckaitė

Stakliškių sen., Gedanonių k.

32.

Juozas Morkūnas

Stakliškių sen., Gojaus k.

33.

Ona Budrikienė

Stakliškių sen., Gojaus k.

34.

Gabrielė Kurminaitė

Stakliškių sen., Juodupio k.

35.

Genė Liutvinskienė

Stakliškių sen., Malinavos k.

36.

Mikalina Litvinskienė

Stakliškių sen., Malinavos k.

37.

Marija Radzevičienė

Stakliškių sen., Palapiškių k.

38.

Pranciškus Aleksiūnas

Stakliškių sen., Palapiškių k.

39.

Ieva Bagdanavičienė

Stakliškių sen., Užuguosčio k.

40.

Konstancija Šustavičienė

Stakliškių sen., Užuguosčio k.

41.

Alvydas Radzevičius

Stakliškių sen., Medžionių k.

42.

Petras Jaruševičius

Stakliškių sen., Akuškonių k.

43.

Alfredas Tumosa

Stakliškių sen., Medžionių k.

44.

Vincas Kurpavičius

Naujosios Ūtos sen., Būdų k.

45.

Kazys Cislikauskas

Naujosios Ūtos sen., Pilotiškių k.

46.

Adelė Jankauskienė

Naujosios Ūtos sen., Senaūčio k.

47.

Juozas Krūvelis

Naujosios Ūtos sen., Senaūčio k.

48.

Dalia Banienė

Pakuonio sen., Aštuonėlių k.

49.

Juozas Kalasauskas

Pakuonio sen., Aštuonėlių k.

50.

Antanas Dičkus

Pakuonio sen., Aštuonėlių k.

51.

Ona Kalinienė

Pakuonio sen., Būčkiemio k.

52.

Jurgita Munikienė

Pakuonio sen., Būčkiemio k.

53.

Janina Versekienė

Pakuonio sen., Būčkiemio k.

54.

Vidmantas Andriuškevičius

Pakuonio sen., Būčkiemio k.

55.

Kazys Stanislovas Garmus

Pakuonio sen., Būčkiemio k.

56.

Vitalijus Vasiliauskas

Pakuonio sen., Dankstytės k.

57.

Artūras Simonavičius

Pakuonio sen., Dankstytės k.

58.

Roma Kasparavičienė

Pakuonio sen., Dankstytės k.

59.

Magdelena Jarmalauskienė

Pakuonio sen., Daukšiagirė k.

60.

Bronė Daraškevičienė

Pakuonio sen., Kudirkų k.

61.

Alfonsas Jeruševičius

Pakuonio sen., Kudirkų k.

62.

Marijona Aikevičienė

Pakuonio sen., Kudirkų k.

63.

Jonas Kairiūkštis

Pakuonio sen., Margininkų k.

64.

Stasė Randienė

Pakuonio sen., Pakuonio k.

65.

Alvydas Marčiulionis

Pakuonio sen., Pašventupio k.

66.

Česius Ūselis

Pakuonio sen., Pašventupio k.

67.

Jurgis Šliužas

Pakuonio sen., Pašventupio k.

68.

Vytas Dirvanauskas

Pakuonio sen., Patamulšio k.

69.

Kazė Konstancija Išganaitienė

Pakuonio sen., Patamulšio k.

70.

Sigitas Pranas Siaurusevičius

Pakuonio sen., Purvininkų k.

71.

Anelė Pienauskienė

Pakuonio sen., Sabalėnų k.

72.

Algis Sinkevičius

Pakuonio sen., Sodybų k.

73.

Aldelmas Laucevičius

Pakuonio sen., Sodybų k.

74.

Algis Kirsnauskas

Pakuonio sen., Sodybų k.

75.

Birutė Marijona Aleksynienė

Pakuonio sen., Valengiškių k.

76.

Edmundas Bakšys

Balbieriškio sen., Dargupių k.

77.

Vytas Ramanauskas

Balbieriškio sen., Pabrasčių k.

78.

Algimantas Ramanauskas

Balbieriškio sen., Pabrasčių k.

79.

Jonas Žuklija

Balbieriškio sen., Pabrasčių k.

80.

Gintaras Bieliauskas

Balbieriškio sen., Ringėnų k.

81.

Jonas Švedas

Balbieriškio sen., Ringėnų k.

82.

Jurgis Smolskas

Balbieriškio sen., Ringėnų k.

83.

Antanas Petraška

Balbieriškio sen., Sukūrių k.

84.

Jonas Lenkauskas

Balbieriškio sen., Gudiškės k.

85.

Adelė Šašlauskienė

Balbieriškio sen., Kieliško k.

86.

Salomėja Šimanskienė

Balbieriškio sen., Pramezio k.

87.

Aldona Bronė Juodžiukynienė

Balbieriškio sen., Pramezio k.

88.

Albinas Vitkauskas

Balbieriškio sen., Pramezio k.

89.

Motiejus Juodžiukynas

Balbieriškio sen., Mardosų k.

90.

Anelė Juodžiukynienė

Balbieriškio sen., Mardosų k.

91.

Domicelė Burbulienė

Balbieriškio sen., Mardosų k.

92.

Ona Matulionienė

Balbieriškio sen., Norkūnų k.

93.

Anelė Vitkauskienė

Balbieriškio sen., Norkūnų k

94.

Ramutė Miklaševičienė

Balbieriškio sen., Medinų k.

95.

Monika Petraškienė

Balbieriškio sen., Medvišių k.

96.

Dominyka Mažeikienė

Balbieriškio sen., Medvišių k.

97.

Pranas Urmelevičius

Balbieriškio sen., Paprūdžių k.

98.

Teresė ir Albina Buzaitės

Balbieriškio sen., Uosos k.

99.

Anastazija Mažeikienė

Veiverių sen., Kikiriškių k.

100.

Vaclovas Vaitkūnas

Veiverių sen., Graižbūdės k.

101.

Rytis Vaikšnys

Veiverių sen., Graižbūdės k.

102.

Algimantas Skučas

Veiverių sen., Bagotiškių k.

103.

Albina Šiupienienė

Veiverių sen., Banioniškių k.

104.

Janina Tamkvaitienė

Veiverių sen., Banioniškių k.

105.

Gintautas Vaitkevičius

Veiverių sen., Banioniškių k.

106.

Rūta Konstancija Bilkienė

Veiverių sen., Janaukos k.

107.

Jonas Kazimieras Rutka

Veiverių sen., Janaukos k.

108.

Vincas Antanas Laukaitis

Veiverių sen., Barauskinės k.

109.

Jonas Skučas

Veiverių sen., Barauskinės k.

110.

Eugenija Adelė Marcelienė

Veiverių sen., Barauskinės k.

111.

Algirdas Veliušis

Veiverių sen., Barauskinės k.

112.

Regina Arlauskaitė

Veiverių sen., Pakeklio k.

113.

Jonas Blažaitis

Veiverių sen., Pakeklio k.

114.

Antanas Blažaitis

Veiverių sen., Pakeklio k.

115.

Regina Skučaitė

Veiverių sen., Pakeklio k.

116.

Klemensas Rugienius

Veiverių sen., Pakeklio k.

117.

Kazys Ruseckas

Veiverių sen., Pakeklio k.

118.

Marcelė Ruseckienė

Veiverių sen., Pakeklio k.

119.

Nijolė Pažėrienė

Veiverių sen., Pakeklio k.

120.

Virginijus Malonis

Veiverių sen., Kliniškių k.

121.

Adolfas Sanauskas

Veiverių sen., Kliniškių k.

122.

Genovaitė Elena Jarušienė

Veiverių sen., Kliniškių k.

123.

Jevgenijus Šarovas

Veiverių sen., Kliniškių k.

124.

Liudvikas Klimavičius

Veiverių sen., Pabališkių k.

125.

Edmundas Melnikas

Veiverių sen., Pabališkių k.

126.

Ona Žemaitienė

Veiverių sen., Pabališkių k.

127.

Stasys Laimutis Skučas

Veiverių sen., Pabališkių k.

128.

Ona Simonavičienė

Šilavoto sen., Ingavangio k.

129.

Anelė Gustaitienė

Šilavoto sen., Žarstos k.

130.

Feliksas Bieliūnas

Šilavoto sen., Mieleiškampio k.

131.

Leonas Zienius

Šilavoto sen., Pašlavančio k.

132.

Justinas Popiera

Šilavoto sen., Juodaraiščio k.

133.

Anelė Kundrotienė

Šilavoto sen., Juodaraiščio k.

134.

Adelė Siaurusevičienė

Šilavoto sen., Juodaraiščio k.

135.

Antanas Martinaitis

Šilavoto sen., Juodaraiščio k.

136.

Vladas Gegužis

Šilavoto sen., Juodaraiščio k.

137.

Jonas Kleinys

Šilavoto sen., Molinės k.

 

__________________