KĖDAINIŲ RAJONO TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR PAVADINIMŲ DALINIO PAKEITIMO

 

2000 m. lapkričio 24 d. Nr. 216

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 str. 10 p. ir įgyvendindama rajono Tarybos 2000 08 25 sprendimą Nr. 183 „Dėl Kėdainių kaimiškosios seniūnijos likvidavimo“, rajono Taryba NUSPRENDŽIA:

1.     Nuo 2001-03-01 likviduoti Kėdainių kaimiškąją seniūniją.

2.     Nuo 2001-03-01 perduoti Kėdainių kaimiškosios seniūnijos gyvenvietes ir teritorijos dalis Kėdainių miesto ir Aristavos seniūnijoms (3, 4 priedai).

3.     Nuo 2001-01-01 perduoti Aristavos seniūnijos Aukštųjų ir Žemųjų Kaplių bei kitas gyvenamąsias vietoves Šėtos seniūnijai (2 priedas).

4.     Perduoti kartu su Kėdainių kaimiškosios bei Aristavos seniūnijų teritorijomis ir jose esančias biudžetines įstaigas (5 priedas).

5.     Nuo 2001-03-01 vadinti Aristavos seniūniją Vilainių seniūnija (adresas Parko g. 6, Vilainiai).

6.     Tvirtinti Kėdainių miesto, Vilainių ir Šėtos seniūnijų teritorijų schemas (1, 1a, priedai).

7.     Pavesti savivaldybės administratoriui:

7.1.  įregistruoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka seniūnijų ribų pakeitimus ir organizuoti biudžetinių įstaigų perdavimą;

7.2.  iki 2001-03-01 sudaryti Kėdainių kaimiškosios seniūnijos likvidavimo komisiją ir inventorizuoti turtą, išspręsti ūkinės, finansinės veiklos bei archyvinės dokumentacijos saugojimo, seniūnijos turto paskirstymo ir banko sąskaitų uždarymo klausimus;

7.3.  paskelbti žiniasklaidoje ir pateikti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyriams, informaciją apie rajono savivaldybės seniūnijų teritorijų ribų pakeitimus;

7.4.  išregistruoti Kėdainių kaimiškąją, Aristavos seniūnijas iš valstybinio registro ir įregistruoti Vilainių seniūniją.

8.     Įpareigoti Kėdainių miesto, Šėtos ir Vilainių seniūnijų seniūnus organizuoti naujai prijungtų gyvenviečių bei teritorijų gyventojų priėmimą socialiniais ir kitais rūpimais klausimais.

9.     Laikyti netekusiais galios Kėdainių rajono 2-ojo rinkimo Tarybos 1995-05-15 4-ojo posėdžio sprendimo „Dėl savivaldybės teritorijos suskirstymo į seniūnijas ir jų ribų nustatymo“ 1-ojo punkto 1.2 ir 1.6 papunkčius ir 2000-08-25 sprendimo „Dėl Kėdainių kaimiškosios seniūnijos likvidavimo“ 1 p.

 

 

Rajono meras                                                                                                           V. Muntianas


 

Kėdainių rajono tarybos2000-11-24

sprendimo Nr. 216

2 priedas

 

Aristavos seniūnijos gyvenamosios vietovės

priskiriamos Šėtos seniūnijai (ir nuolatinis gyventojų skaičius

pagal 2000 03 01 duomenis)

 

 

1. Aukštieji Kapliai, k. – 306

2. Bugumilava, k. - -

3. Jaskaičiai, k. -14

4. Pašumeris, k.- 8

5. Trakučiai, k. - 10

6. Žemieji Kapliai, k. - 86

Iš viso:- 424 gyvent.

 

Aristavos ir Šėtos seniūnijų riba – Bublių tvenkinys, Aukštųjų Kaplių kaimo vakarinė riba, Jaskaičių miško rytinis pakraštys, Lančiūnavos miško pietinis pakraštys, Milžemių kaimo rytinė riba.

 

 

Vyresn. architektė                                                                                                    V. Večėnaitė

 

 


 

Kėdainių rajono tarybos 2000-11-24

sprendimo Nr. 216

3 priedas

 

 

Kėdainių kaimiškosios seniūnijos gyvenamosios vietovės priskiriamos Aristavos seniūnijai (ir nuolatinis gyventojų skaičius pagal 2000 03 01duomenis)

 

 

1. Apytalaukis, k. - 224

2. Baliniai, k. - -

3. Bičkai, k. - -

4. Bučioniai, k. - -

5. Džiugailiai, k. - -

6. Galkantai, k. - 35

7. Gineitai, k. - 73

8. Grąžčiai, k.

9. Juodkiškiai, vs. - 3

10. Koliupė, k. - 18

11. Kūjėnai, k. - 14

12. Laiveliai, k. - -

13. Lepšynė, k. - 6

14. Ledai, k. - -

15. Marijanka, k. - -

16. Melnikai, k. - -

17. Peiksva, k. - -

18. Repengiai, k. - 14

19. Šeteniai, k. - 33

20. Šlaitkalnis, k. - 18

21. Šventybrastis, k. - 177

22. Tiskūnai, k. - 475

23. Vasariškiai, k. - 43

24. Vilainiai, k. - 1528

25. Užmiškis, k. - -

26. Zavišinė, k. - 7.

Iš viso: - 2668 gyvent.

 

Prie Aristavos seniūnijos prijungiama buv. Kėdainių kaimiškosios seniūnijos dalis, esanti Kėdainių m. rytinėje pusėje.

 

 

Vyresn. architektė                                                                                                     V. Večėnaitė


 

Kėdainių rajono tarybos 2000-11-24

sprendimo Nr. 216

4 priedas

 

Kėdainių kaimiškosios seniūnijos gyvenamosios vietovės priskiriamos Kėdainių seniūnijai (ir nuolatinis gyventojų skaičius pagal 2000 03 01 duomenis)

 

1. Bartkūniškiai, k. - 85

2. Bogušiškiai, k. – 10

3. Čeplinava, k. - -

4. Daumantai, k. – 39

5. Daukšiai, k. – 9

6. Janušava, k. – 20

7. Keleriškiai, k. – 411

8. Kėboniai, k. – 56

9. Klamputė, vs. – 2

10. Kropiliai, k. – 12

11. Lipliūnai, k. – 205

12. Mištautai, k. – 30

13. Mantvilioniai, k. – 15

14. Novočebė, k. – 8

15. Pasmilgys, k. – 6

16. Pikeliai, k. - 12

17. Ruoščiai, k. - 44

18. Ruminiai, k. - 15

19. Stasiūnai, k. - 23

20. Šventoniškis, k. - 31                                                               

21. Šingaliai, k. - -

22. Šiukštuliškiai, k. - 12

23. Tubiai, k. - 39

24. Varėnai, k. - 12

26. Varkoliai, k. - -

Iš viso: - 1096 gyvent.

 

Prie Kėdainių seniūnijos prijungiama buv. Kėdainių kaimiškosios seniūnijos dalis Kėdainių m. vakarinėje pusėje.

 

Vyresn. architektė                                                                                                     V. Večėnaitė

 


 

Kėdainių rajono tarybos 2000-11-24

sprendimo Nr. 216

5 priedas

 

Kėdainių kaimiškosios ir Aristavos seniūnijų švietimo ir socialinės įstaigos, perduodamos Kėdainių miesto, Aristavos ir Šėtos seniūnijoms

 

 

 

Kėdainių miesto seniūnijai:

Lipliūnų pradinė mokykla

Keleriškių pradinė mokykla.

 

Aristavos seniūnijai:

Tiskūnų vaikų darželis

Tiskūnų kultūros namai

Vilainių kultūros namai

Tiskūnų J.Urbšio pagrindinė mokykla.

 

Šėtos seniūnijai:

Kaplių pradinė mokykla.

 

 

 

 

 

Administratorė                                                                                                         V. Baltraitienė