LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS

SPRENDIMAS

 

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2010 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO Nr. SP-58 „DĖL POLITINĖS REKLAMOS ŽYMĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 15 d. Nr. Sp-136

Vilnius

 

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 50, 51, 56 straipsniais, Referendumo įstatymo 16, 17 straipsniais, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 49, 50, 54 straipsniais, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 45, 46, 49 straipsniais, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 47, 48, 53 straipsniais, Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 2, 18, 19 straipsniais ir 23 straipsnio 2 dalies 5 punktu, nusprendžia:

1. Pakeisti 2010 m. rugsėjo 7 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu Nr. Sp-58 (Žin., 2010, Nr. 107-5564) patvirtintą Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas):

1.1. Aprašo 2 punktą papildyti tekstu „politinės kampanijos laikotarpiu“ ir jį išdėstyti taip:

2. Šio Aprašo tikslas – nustatyti reikalavimus politinės reklamos žymėjimui politinės kampanijos laikotarpiu.“

1.2. Papildyti Aprašą 13.2.3, 16.2.3 ir 17.1.3 ir juos išdėstyti taip:

13.2.3. apmokėta iš ... (nurodomas konkrečios politinės partijos oficialus pavadinimas) einamosios banko sąskaitos.“;

16.2.3. Apmokėta iš ... (nurodomas konkrečios politinės partijos oficialus pavadinimas) einamosios banko sąskaitos.“;

17.1.3. Apmokėta iš ... (nurodomas konkrečios politinės partijos oficialus pavadinimas) einamosios banko sąskaitos.“

2. Paskelbti šį sprendimą „Valstybės žiniose“.

 

 

 

Pirmininkas                                                                             Zenonas Vaigauskas