LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO Nr. V-98 „DĖL AUTOLOGINEI TRANSFUZIJAI NAUDOJAMO KRAUJO AR KRAUJO KOMPONENTŲ ĖMIMO, IŠTYRIMO, PERDIRBIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-685

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. V-98 „Dėl Autologinei transfuzijai naudojamo kraujo ar kraujo komponentų ėmimo, ištyrimo, perdirbimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 21-673):

1.1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui pagal administruojamą sritį.“

1.2. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Autologinei transfuzijai naudojamo kraujo ar kraujo komponentų ėmimo, ištyrimo, perdirbimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo 8.3 punktą taip:

8.3. Ligoniai, kurių kraujo tyrimų rezultatai dėl HBsAg, anti-HCV, anti-ŽIV 1/2, sifilio žymenų ir virusų ŽIV 1, hepatito B ir hepatito C nukleino rūgščių tyrimų yra teigiami.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. spalio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS