VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL KOVINIŲ IR PAVOJINGŲ ŠUNŲ VEISLIŲ SĄRAŠo PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 9 d. Nr. B1-5

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012, Nr. 122-6126) 3 straipsnio 9 dalies 5 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamą Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. 117 „Dėl Agresyvių šunų veislių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 32-1241).

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.

B1-5

 

KOVINIŲ ir PAVOJINGŲ ŠUNŲ VEISLių sąrašas

 

I. KOVINIŲ ŠUNŲ VEISLĖ

 

1. Amerikiečių pitbulterjeras

 

II. PAVOJINGŲ ŠUNŲ VEISLĖS

 

1. Amerikiečių Stafordšyro terjeras

2. Stafordšyro bulterjeras

3. Amerikiečių buldogas

4. Argentinos dogas

5. Fila Brasileiro (Brazilų mastifas)

6. Kangalas (Turkų aviganis)

7. Kaukazo aviganis

8. Pietų Rusijos aviganis

 

_________________