Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2011 m. spalio 12 d. Nr. 1170

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285; 2011, Nr. 105-4932):

1. 4.28562 punktu:

„4.28562. traukinio mašinisto pažymėjimo:

4.28562.1. išdavimą                                                                                            205 litai

4.28562.2. pakeitimą                                                                                           197 litai

4.28562.3. dublikato išdavimą                                                                            190 litų“.

 

2. 4.28563 punktu:

„4.28563. traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimo:

4.28563.1. išdavimą                                                                                            184 litai

4.28563.2. pakeitimą                                                                                           116 litų“.

 

3. 4.28564 punktu:

„4.28564. prekinių vagonų techninio prižiūrėtojo sertifikato:

4.28564.1. išdavimą                                                                                            176 litai

4.28564.2. pakeitimą                                                                                           16 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________