LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 2003 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 4-72 „DĖL PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. spalio 15 d. Nr. 4-380

Vilnius

 

Pakeičiu Perkančiųjų organizacijų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-72 „Dėl Perkančiųjų organizacijų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 19-829; 2004, Nr. 4-75):

1. Išdėstau 14.6 punktą taip:

14.6. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas;“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 14.8 punktą.

3. Išdėstau 14.10 punktą taip:

14.10. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotasis pėstininkų batalionas;“.

4. Išdėstau 14.12 punktą taip:

14.12. Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas;“.

5. Pripažįstu netekusiu galios 14.15 punktą.

6. Pripažįstu netekusiu galios 14.16 punktą.

7. Išdėstau 14.36 punktą taip:

14.36. Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas;“.

8. Išdėstau 14.42 punktą taip:

14.42. Lietuvos kariuomenės generolo leitenanto Motiejaus Pečiulionio arsenalas;“.

9. Papildau 14 punktą šiais 14.57, 14.58, 14.59, 14.60 papunkčiais:

14.57. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas;

14.58. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Aviacijos bazė;

14.59. Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Ruklos įgulos aptarnavimo tarnyba;

14.60. Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų junginys“.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                  Petras Čėsna

 

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. spalio 11 d. raštu Nr. 4S-21-1967