LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 3 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1, 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2012 m. gruodžio 20 d. Nr. XII-116

Vilnius

 

(Žin., 2009, Nr. 147-6555; 2010, Nr. 67-3347, Nr. 86-4530;

2011, Nr. 91-4330, Nr. 150-7037)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo „Valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašas“ I skyriaus pavadinimą ir šį pavadinimą išdėstyti taip:

I. 2010–2013 METŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SUVIENODINTŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS“.

2. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo „Valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašas“ II skyriaus pavadinimą ir šį pavadinimą išdėstyti taip:

II. 2014 METŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SUVIENODINTŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS“.

3. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priedo „Valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašas“ III skyriaus pavadinimą ir šį pavadinimą išdėstyti taip:

III. NUO 2015 METŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ SUVIENODINTŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS“.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Jeigu pagal 2010–2013 metų ir 2014 metų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašus arba jeigu pagal nuo 2015 metų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą turi būti nustatyta aukštesnė valstybės tarnautojo pareigybės kategorija, sprendimas dėl aukštesnės valstybės tarnautojo pareigybės kategorijos nustatymo turi įsigalioti kartu su atitinkamų metų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašu.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2014 metų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą ir nuo 2015 metų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą, įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

2. 2014 metų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., o nuo 2015 metų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________